Oksalna kiselina za zimsko suzbijanje varoe

oksalna kiselina

Oksalna kiselina se u savremenom pčelarenju upotrebljava u tretiranju pčela protiv varoe.

Nakapavanje oksalne kiseline vrši se između satonoša direktno na pčele.

Pčelari koji do sada nisu uradili ovaj tretman trebalo bi da iskoriste naredni period i izvrše zimsko suzbijanje varoe u pčelinjim zajednicama oksalnom kiselinom, preporučuje Igor Petrović dipl. inž. stočarstva PSSS.

Pčelinja društva tretirati rastvorom šećernog sirupa i dihidrata oksalne kiseline pri spoljašnjoj temperaturi 0-5 ºC, u danima kada je povećana vlažnost vazduha, a pčelinja društva se nalaze u zimskom klubetu bez prisustva pčelinjeg legla.

Pri tretmanu pčelinjih zajednica treba strogo voditi računa o koncentraciji oksalne kliseline u rastvoru, kao i o dozi koju sistemom nakapanja unosimo u pčelinje društvo.

Preporuka je da koncentracija oksalne kiseline u rastvoru bude 3,5 % što se postiže mešanjem 35 gr dihidrata oksalne kiseline i 1 litra šećernog sirupa (600 gr šećer u kristalu + 600 ml destilisana voda + 35 gr dihidrat oksalne kiseline), ističe Petrović.

Šećerni sirup zagrejati na temperaturi od 35 ºC, sipati u flašu sa velikim otvorom i usuti pomoću levka dihidrat oksalne kiseline.

Dobijeni rastvor dobro promućkati sve dok se kristali oksalne kiseline potpuno ne rastvore.

Generalna preporuka je u punoj ulici zaposednutoj pčelama nakapati 5 ml rastvora oksalne kiseline.

Međutim, moramo voditi računa da je veći broj pčela skoncentrisan u središnjim ulicama, a manji broj u krajnjim, te i količinu rastvora trebamo prilagoditi u zavisnosti od koncentracije pčela u tretiranoj ulici.

Nakapavanje oksalne kiseline vrši se između satonoša direktno na pčele i to medicinskim špricom sa produženom plastičnom cevčicom (od sokića) ili nekim drugim aplikatorom koji se može nabaviti na tržištu.

Obavezna zaštitna oprema

Pri pripremi rastvora i tretiranja pčela oksalnom kiselinom obavezno koristiti zaštitnu opremu (zaštitne rukavice, masku i zaštitne naočare), naglašava savetodavac Petrović.

Varoa uništava pčelinja društva i ugrožava pčelarenje

Kolika je varoa opasnost za pčele možda najbolje ilustruju podaci da jedna varoa radilici smanjuje masu za oko 10 procenata u odnosu na normalnu, a životni vek na oko 20 umesto 35 do 40 dana.
Pčelinje zajednice oslobođene od ovog parazita imaju mogućnost za stabilno i uspešno prezimljavanje i mogu dati visoke prinose naredne godine.

Važno je da sačuvamo pčele! O značaju očuvanja pčela čitajte OVDE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede