Konkurs za sufinansiranje investicija u pčelarstvo za pčelinja društva i opremu

košnice nove

Dodela sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji APV u 2017. godini

Cilj Konkursa za dodelu sredstava jeste unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Predmet Konkursa koji je objavio Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

Visina i namena sredstava 

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 4.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 % od ukupne vrednosti investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 300.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara, a razmatraće se
samo prijave čija je vrednost investicije jednaka 100.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za:

1. nabavku novih pčelinjih društava – maksimalan iznos podrške do 100.000,00 dinara;

2. nabavku opreme za pčelarstvo: košnice, električna centrifuga, manuelna centrifuga, stresač pčela, električni otklapač saća, kada za otklapanje saća, sto za otklapanje saća, stalak za otklapanje saća, električna pumpa za pretakanje meda, pneumatska punilica za med, ručna dozerica za med, mešalica za kristalizirani med, automatski sto za pakovanje meda, sakupljač polena (ugrađen u podnjaču), kanta za med (od inoksa i plastične mase ‒ PP ili PET), cisterna za čuvanje meda, topionik voska sa presom, topionik voska za cele ramove, električni dekristalizator meda, duplikator ‒ homogenizator s mešalicom i reduktorom, matične rešetke, pčelarska vaga (150 kg), linija za punjenje i pakovanje meda, linija za proizvodnju pčelinje hrane/pogača, mlin čekićar za mlevenje šećera, pčelarska SMS vaga, motorni izduvač za pčele i sušara za polen – maksimalan iznos podrške do 300.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka, a do gore navedenog maksimalnog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati kupljena oprema i pčelinja društva nabavljena pre 01.01.2017. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2017. godine.

Ko ima pravo na sredstva?

Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15. 08. 2017. godine.

OVDE POGLEDAJTE KOJU DOKUMENTACIJU TREBA PRILOŽITI

Gde ćete dobiti više informacija?  

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4430 od 10 do 14 časova.
 
Tekst Konkursa, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede