Svetski dan mleka se obeležava u preko sedamdeset zemalja

dan mleka

Svetski dan mleka, koji se obeležava 1. juna, ustanovila je Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) 2001. godine.

U to vreme širom sveta su se baš u ovo doba godine, održavale različite manifestacije na kojima se promovisao značaj mleka i mlečnih proizvoda u ishrani. Čak se na više od 500 događaja u preko 70 zemalja na različite načine obeležava Svetski dan mleka.

Aktivnosti su različite, od demonstracije muže i posete farmama, aktivnosti u školama, do koncerata, konferencija i seminara. Svi ovi događaji promovišu vrednosti mleka i ulogu mlečne industrije u ekonomijama.

Podaci FAO pokazuju da mlekarski sektor podržava više od milijardu ljudi i njihovih domaćinstava, a da više od šest milijardi ljudi širom sveta koristi mlekare.

Koliko mleka stiže sa naših farmi?

U Srbiji je u 2019. godini ukupan broj muznih krava bio je 427.000 krava, koje su dale 1.509 milijardi litara mleka.

Od 106.000 ovaca pomuzeno je 11 miliona litara mleka, a od skoro sto hiljada koza 31 milion litara kozjeg mleka.

Kvalitet kravljeg sirovog mleka

Sirovo mleko, prema Pravilniku o kvalitetu sirovog mleka (“Službeni glasnik RS”, broj 106/17 od 24.11.2017. godine) podrazumeva mleko dobijeno redovnom, neprekidnom i potpunom mužom zdravih, pravilno hranjenih muznih grla, najkasnije 30 dana pre partusa i najranije 8 dana posle partusa, koje nije zagrevano na temperaturi višoj od 40 °C i bez dodavanja ili odvajanja bilo koje supstance koja bi narušila njegov osnovni sastav.

Sirovo mleko ima svojstven izgled, boju i miris i najkasnije dva sata posle muže hladi se na temperaturi do +6°C, ako sakupljanje nije dnevno, odnosno na temperaturi do +8 °C, ako je sakupljanje dnevno, podseća Dragan Radosavljević, savetodavac Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije.

Izuzetno, sirovo mleko ne mora da bude ohlađeno do navedene temperature ako je obrađeno u roku od dva sata od muže, ili, ako je iz tehnoloških razloga vezanih za izradu određenih proizvoda od mleka potrebna viša temperatura i ako je to odobrio nadležni veterinarski inspektor, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Kravlje sirovo mleko mora da ima:

  • najmanje 3,2% mlečne masti,
  • najmanje 3,0% proteina,
  • najmanje 8,5% suve materije bez masti,
  • gustinu 1,028-1,034 g/cm3 pri temperaturi od 20°C
  • pH od 6,5 do 6,7,
  • kiselost od 6,6 do 6,8°CH,
  • tačku mržnjenja koja je viša od -0,515°C
  • negativan rezultat alkoholne probe sa 72% etil alkoholom.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede