Projekat Robs4Crops za primenu robotike i automatizacije u evropskoj poljoprivredi

Projekat Robs4Crops

Projekat Robs4Crops ima za cilj da prevaziđe organizacijske i tehnološke izazove koji su u vezi sa širokim prihvatanjem robotike u poljoprivredi.

Novi evropski projekat ubrzaće razvoj robotike i automatizacije i transformisati poljoprivrednu industriju

Od poljoprivrednih kontrolera i pametnih alata do potpuno automatizovanih poljoprivrednih sistema, novi projekat finansiran od strane Evropske komisije, pod nazivom Robs4Crops, pomaže poljoprivrednim proizvođačima da se izbore sa problemom nedostatka radne snage – iz korena menjajući poljoprivredni sektor.

Projekat Robs4Crops ubrzaće tranziciju ka širokoj primeni robotike i automatizacije u evropskoj poljoprivredi. Sa 7.9 miliona evra budžeta sufinansiranog od strane Evropske unije, projekat  uvodi visokotehnološke promene i imaće ogroman potencijalni uticaj na produktivnost, efikasnost i održivost životne sredine.

Robs4Crops će demonstrirati kako robotika i srodne tehnologije mogu doprineti preciznosti i ponovljivosti dosadnih, repetitivnih poslova, time smanjujući potrebu da ljudi obavljaju neprijatne i nebezbedne poslove koji ne zahtevaju nikakav mentalni napor. Projekat je počeo sa radom 1. januara 2021. godine i njegova implementacija trajaće naredne četiri godine.

Pravo vreme za značajne promene

Najveći izazovi sa kojima se suočava evropska poljoprivreda jesu visoka cena rada i nedostatak radne snage. Cena rada utiče na profitabilnost poljoprivrednog sektora, dok instovremeno nedostatak radne snage preti opstanku lanaca vrednosti proizvodnje hrane, što je potvrdila i pandemija virusa COVID-19.

Uzgajivači širom Evrope imaju organičen pristup radnoj snazi. Voćnjaci i povrtnjaci ostaju neobrani jer na hiljade sezonskih radnika ne uspeva da stigne do svih gazdinstava koja zavise od njihovog doprinosa, a mnogi pak nisu u mogućnosti da rade usled posledica zaraze koronavirusom.

Usled pandemije koronavirusa, robotika i poljoprivredne automatizovane tehnologije doživele su značajan porast i po interesovanju i po broju uloženih investicija, time obeleživši početak značajnih promena u domenu poljoprivrede i proizvodnje hrane. Ipak, potencijali robotike i dalje su u velikoj meri nedovoljno iskorišćeni.

Robs4Crops ima za cilj da prevaziđe organizacijske i tehnološke izazove koji su u vezi sa širokim prihvatanjem robotike u poljoprivredi. Kroz unapređenje postojeće poljoprivredne mašinerije, standarda i dobrih praksi, projekat će kreirati potpuno automatizovan sistem, spreman za komercijalnu upotrebu.

Fleksibilan i modularan sistem nove generacije značajno će smanjiti zavisnost farmera od najamnih radnika, povećati bezbednost, te smanjiti negativne uticaje na životnu sredinu. Projekat će se fokusirati na najzahtevnije, repetitivne poljoprivredne aktivnosti poput mehaničkog uklanjanja korova i prskanja protiv štetočina i bolesti.

Poljoprivredna robotika iz perspektive poljoprivrednika

U nameri da pojam robotizovane poljoprivrede postane širokoprihvaćen, Robs4Crops će kreirati poseban ekosistem u okviru koga će spovoditi testiranje, iteracije i inovacije thenoloških rešenja i procesa. Interesi i potrebe poljoprivrednika i drugih krajnjih kornisnika čine okosnicu svih Robs4Crops aktivnosti: od analize zahteva korisnika to iterativnog testiranja i eksperimentisanja sa poslovnim modelima.

Procesi testiranja biće sprovedeni u partnerstvu sa komercijalnim farmama i poslovnim liderima iz Francuske, Grčke, Španije i Holandije.

Projekat će svoj uticaj proširiti kroz povezivanje i saradnju sa mrežom panevropskih habova za digitalnu inovaciju, kao i sa drugim vodećim evropskim projektima poput SmartAgriHubs, agROBOfood, itd.

Dr Frits van Evert, viši naučnik Vageningen univerziteta i istraživačkog centra i koodrinator projekta Robs4Crops, izjavio je:

“Poljoprivreda je veoma osetljiva na cenu i oskudicu radne snage. Efikasne i održive aktivnosti uzgoja hrane stoga su od ključnog značaja. Robs4Crops uvodi velike promene kroz revitalizaciju evropskog sistema proizvodnje hrane i predstavlja važan katalizator ubrzavajući  usvajanje naprednih tehnologija robotike i automatizacije u poljoprivredi.”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede