Inovativno selo, kategorija u takmičenju za Najbolju tehnološku inovaciju – Prijave do 5. maja

prijave inovacije

Ove godine Najbolja tehnološka inovacija obeležava punih 20 godina od organizovanja prvog takmičenja. Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju promoviše preduzetnički način razmišljanja i ponašanja tako što učesnicima daje finansijsku i edukativnu podršku. Takmičenje se realizuje u tri kategorije: Srednjoškolski i studentskih timovi, Realizovane inovacije i inovativno selo.

Kako se prijaviti za kategoriju „Inovativno selo“

Pravo učešća u kategoriji Inovativno selo imaju timovi sastavljeni od najmanje 3 (tri) predstavnika istog ili različitih sela (mesnih zajednica), i to fizičkih i/ili pravnih lica. Članovi tima trebaju da imaju prebivalište na teritoriji sela, a pravna lica sedište. Svako selo može biti predstavljeno sa više timova. Kategorija Inovativno selo je predviđena za timove kod kojih je bar jedan član tima predstavnik udruženja, preduzeća ili gazdinstva registrovan.

Vrste delatnosti koje mogu da učestvuju u kategoriji Inovativno selo:

  • Poljoprivreda
  • Turizam
  • Sport
  • Rukotvorine
  • Etno-zavičajne zbirke
  • Salaši
  • Ostalo (Informaciono-komunikacione tehnologije, Industrija)

Rok za prijavu timova je 5. maj 2024. godine.

Takmičenje je organizovano u nekoliko segmenata: priprema, ruralni razvoj, izrada akcionog plana, promocija i finale.

PRIPREMA je segment takmičenja namenjen sticanju znanja neophodnih za učešće na Takmičenju. U ovoj fazi takmičari će biti informisani o svim aktivnostima i upoznati sa formularima koje će popunjavati tokom takmičenja.

RURALNI RAZVOJ je segment tokom kog takmičari dobijaju osnovna znanja o mogućim pravcima razvoja sela, uz brojne uspešne primere. Timovi će na osnovu dobijenih znanja izraditi AKCIONI PLAN razvoja sela, koji će se potom ocenjivati.

IZRADA AKCIONOG PLANA podrazumeva obuku tokom koje će timovi dobiti precizne instrukcije, na osnovu kojih će biti u stanju da samostalno izrade AKCIONI PLAN razvoja sela, koji će se potom ocenjivati.

PROMOCIJA je deo takmičenja tokom kog se takmičari fokusiraju na što bolje predstavljanje svog sela (mesne zajednice), sa ciljem privrednog razvoja i dolaska do investitora. Tokom obuka takmičari će naučiti osnove e-poslovanja i brendiranja, načine na koji mogu da izrade ili unaprede postojeći vebsajt, proizvedu kvalitetne materijale (tekstovi, foto, video), upravljanje nastupom u društvenim mrežama i tako dalje.

FINALE takmičenja se organizuje za prvih šest timova, sa najbolje ocenjenim akcionim planovima. Način realizacije finala biće utvrđen tokom takmičenja, o čemu će svi učesnici biti blagovremeno obavešteni.
Detaljan raspored aktivnosti takmičenja biće objavljeni u kalendaru Takmičenja na sajtu www.inovacija.org.

INFORMACIJE pročitajte OVDE

Preporučujemo: Postanimo građani naučnici i budimo čuvari zdravlja zemljišta

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede