Zaštita koštičavih voćnih vrsta protiv monilije u organskoj proizvodnji

pupoljci visnja

Zaštita u organskim voćnjacima mora se raditi pažljivo. Sredstva koja koristimo mogu ispoljiti fitotoksičan efekat na biljku u uslovima neadekvatnih doza i visoke reativne vlažnosti vazduha.

Kada je reč o primeni ovde treba biti pažljiv i pridržavati se preporuka stručnih lica jer svi oni mogu ispoljiti fitotoksičan efekat na biljku u uslovima neadekvatnih doza i visoke reativne vlažnosti vazduha.

Zaštita protiv monilije cveta koštičavih voćnih vrsta u organskoj proizvodnji

Da se podsetimo biologije

Monilinia laxa napada cvetove posle njihovog otvaranja.

Infekcija se ostvaruje preko žiga i stubića, ali se javlja i na delovima cveta koji izumiru: krunični listići, žig tučka, čašična loža i čašični listići, a infekcija može dalje u vlažnim uslovima da se širi na mladare i kasnije plodove.

Prezimi u obliku micelije u rak ranama u kori zaraženih grana i u mumificiranim plodovima.

Do infekcije dolazi pri temperaturama od 4-32 °C i uz prisustvo slobodne vode na površini cveta.

Četiri časa slobodne vode je potrebno na temperaturi od 20 °C za klijanje konidija, a za infekcije sedam slobodne vode na temperaturi od 20 °C i 18 h pri temperaturi od 10 °C.

Pored bitnih agrotehničkih mera kao što je orezivanje i spaljivanje zaraženih grana i uništavanje mumificiranih plodova zaoravanjem neophodna je i primena fungicida.

Kod svih registrovanih kontaktnih preparata je bitno da oni budu prisutni na površini biljnog tkiva pre sticanja uslova za infekciju.

U praksi je potrebno raditi 3 tretmana protiv monilije jednim od ovih preparata kod višnje i šljive: faza belih balona, pun cvet i precvetavanje.

Da bi se postigao zadovoljavajući efekat neophodna je i primena svih ostalih agrotehničkih mera koje su gore navedene i uz obavezan zimski tretman.

Kada je reč o primeni ovde treba biti pažljiv i pridržavati se preporuka stručnih lica jer svi oni mogu ispoljiti fitotoksičan efekat na biljku u uslovima neadekvatnih doza i visoke reativne vlažnosti vazduha.

Zaštita

Kad je u pitanju koncentracija preporuka je:

Bakar hidroksid: 0,5% u fazi belih balona, 0,03% puno cvetanje i 0,05% precvetavanje.

Sumporno krečna smeša: 1,5% u fazi belih balona, 1% puno cvetanje i 1% precvetavanje.

Soda bikarbona: 0,8% u fazi belih balona, 0,8% puno cvetanje i 0,8% precvetavanje.

Kvašljivi sumpor: 0,75% u fazi belih balona, 0,4% puno cvetanje i 0,6% precvetavanje.

Sumporno krečna mešavina jedina ima kurativni efekat 20-52 sata nakon infekcije, dok bakar, soda i sam sumpor su klasični protektivni fungicidi.

Što se tiče same efikasnosti, bakar hidroksid je dao dobar efekat u fazi belih balona, sumporno krečna mešavina se najbolje pokazala u fazi punog cvetanja, a soda bikarbona u precvetavanju.

Međutim, i drugačiji redosledi primene fungicida u ogledima su takođe dali dobre rezultate, pa čak i kada se radilo sa ponavljanim tretmanima jednog te istog fungicida.

Napomena: svaka proizvodna godina je specifična i svaka primena hemijskih sredstva zahteva prethodnu konsultaciju sa stručnim licem iz oblasti zaštite bilja.

Dušan Stojanović mast. inž. poljoprivrede za zaštitu bilja

psss.rs

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede