Vodič u nove propise za organsku proizvodnju

vebinar o organskoj

„Serbia Organika“ je pripremila „Vodič u nove propise za organsku proizvodnju“ autora Ivane Simić

Vodič u nove propise za organsku proizvodnju

Кako bi se domaća javnost upoznala sa predstojećim zakonskim izmenama koje se očekuju u domenu organske proizvodnje, Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“ je pripremila priručnik, odnosno svojevrstan vodič kroz nove propise, autora Ivane Simić, generalnog sekretara udruženja. Nova zakonska rešenja, pored toga što će urediti potpuno nove oblasti, koje nisu obuhvaćene važećim Zakonom, detaljnije će urediti pojedine oblasti, a doneće i veći broj izmena koje će se u budućnosti odraziti na funkcionisanje sektora organske proizvodnje koji se više od jedne decenije odvijao u skladu sa važećim Zakonom.

Vodic

Cilj ovoga vodiča je da pruži osnovne smernice i približi svim učesnicima u sektoru organske proizvodnje u Srbiji razlike i novine i pripremi ih na što efikasnije prilagođavanje i funkcionisanje unutar sektora kada novi Zakon o organskoj proizvodnji bude u primeni.

Važeći Zakon o organskoj proizvodnji u Srbiji („Službeni glasnik“ RS 30/10 i 17/19- dr.zakon), u primeni je od 1.1.2011. godine, podseća sagovornica i ističe značajne promene u novom zakonskom rešenju.

Područje promene novoga Zakona biće prošireno sa proizvodima koji su usko povezane sa poljoprivredom i to:

 • kvasci koji se koriste kao hrana ili hrana za životinje;
 • mate čaj, kukuruz šećerac, lišće vinove loze, srce palme, izdanci hmelja i drugi slični jestivi delovi biljaka i proizvodi od njih;
 • morska so i druge soli za hranu i hranu za životinje;
 • čaura svilene bube pogodna za namotavanje;
 • prirodne gume i smole;
 • pčelinji vosak;
 • etarska ulja;
 • plutani zatvarači od prirodne plute, koji nisu aglomerisani i bez vezivnih supstanci;
 • pamuk, negrebani i nečešljan;
 • vuna, negrebana i nečešljana;
 • sirova koža i neobrađena koža;
 • tradicionalni biljni preparati na biljnoj bazi.

Takođe, dodaje naša sagovornica, među ciljevima i opštim načelima organske proizvodnje biće uvršćeni i sasvim novi kao što su: podsticanje kratkih kanala distribucije i lokalne proizvodnje, doprinos nezagađenoj životnoj sredini i održavanje dugoročne plodnosti zemljišta. Tu su i podsticanje očuvanja retkih i autohtonih rasa životinja u opasnosti od izumiranja, doprinos od korišćenja biljnog genetičkog materijala prilagođenog specifičnim potrebama i ciljevima organske poljoprivrede kao i očuvanje prirodnih pejzaža.

Nova zakonska rešenja u oblasti grupne proizvodnje pretrpeće dosta izmena

Posebno značajne promene u budućem zakonskom rešenju ticaće se označavanja organskih proizvoda. Predviđeno je da se onemogući zloupotreba različitih sinonima koji upućuju potrošača na organsku proizvodnju, i koje ih time dovode u zabludu. Tako će sinonimi kao što su „bio“, „org“ ili „eko“ moći će da se koriste samo u slučaju kada se radi o sertifikovanom organskom proizvodu.

Pored toga, novina je što će pored individualnih subjekata biti propisan i način funkcionisanja grupe subjekata ( grupna proizvodnja) čije delovanje je sada propisano samo Pravilnikom o kontroli i sertifkaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Službeni glasnik RS”,broj 95/20 i 24/21). Naime, grupna sertifikacija je potpuna novina u EU regulativi odnosno Uredbi br. 2018/848 u  kojoj su propisana detaljna pravila za grupe operatera odnosno proizvođača. Prema prethodnim propisima EU, sertifikacija grupa operatera je bila moguća samo za zemlje u razvoju.

Srbija ima uređenu tu oblast dugi niz godina, i većina  sertifikovanih organskih proizvođača upravo se nalazi u sistemu grupne organske proizvodnje. Međutim, nova zakonska rešenja u oblasti grupne proizvodnje će pretrpeti dosta izmena, u skladu sa  usklađivanjem sa  propisima EU, odnosno Uredbom br. 2018/848.

Novi zakon će, za razliku od postojećeg, prepoznavati određene izuzetke od pravila organske proizvodnje. To će, na primer, biti u slučaju kada je potrebno da se obezbedi pokretanje ili održavanje organske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima suočenim sa klimatskim, geografskim ili strukturnim poteškoćama. Takođe, sam postupak uključivanja proizvođača u organsku proizvodnju će pretrpeti izvesne izmene, ali će biti  novina i u vezi samim značenjem i izdavanjem sertifikata, ističe Simićeva.

Biće uređene i oblasti u vezi sa neusaglašenostima i ostacima neodobrenih proizvoda, kako za operatere tako i za kontrolne organizacije. To se odnosi i na proizvodnju vina, kao potpuno nova oblast koja nije uređena važećim Zakonom. Brojne su i druge izmene kao i uvođenje sasvim novih pravila i oblasti.

Da li će implementacija novih rešenja biti komplikovana za naše organske proizvođače?

Od usvajanja do početka važenja novog Zakona predviđen je prelazni rok pa ne bi trebalo da bude problema oko implementacije, smatra Ivana Simić.

Za to vreme će, kako Nacionalna asocijacija „Serbia Organika„, tako i resorno MInistarstvo, ali sigurna sam i ostali učesnici u sektoru nastojati da edukuju sektor i pomognu u najboljem razumevanju i primeni predviđenog. Očekuje se usvajanje Zakona u 2023, a u zavisnosti od toga, biće određen i prelazni period, odnosno primena.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede