„Serbia organica“ organizuje obuku za nezaposlene i neformalno zaposlene žene

logo serbia organica

Serbia organica“ će u narednom periodu realizovati projekat “Organskom proizvodnjom do lakšeg zapošljavanja žena”, a uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektora za razvojne poslove i poslove planiranja – Grupe za unapređivanje rodne ravnopravnosti a na osnovu konkursa za poboljšanje ekonomskog položaja žena.

Pozivamo sve zainteresovane žene koje žive na teritoriji Grada Beograda i drugih Opština koje gravitiraju Beogradu  da se prijave za besplatnu obuku, koja će se održati početkom februara u Beogradu. Tačne termine ćemo naknadno utvrditi.

Uslovi za učešće

Uslov je da pripadaju nekoj od navedenih kategorija:

  • Žene u evidenciji službe za zapošljavanje
  • Neformalno zaposlene žene
  • Zaposlene žene sa malim prihodom odnosno nedovoljnim za izdržavanje porodice kojima bi bavljenje organskom proizvodnjom bio dodatan izvor prihoda

Projektom je predviđena 4-dnevna obuka u vidu teorijskih i praktičnih predavanja i radionica kako bi se polaznice obučile svim principima, metodama i veštinama i upoznale sa zakonskim propisima ove oblasti.

Predviđene teme su: Uvod u orgasnku proizvodnju, osnovni principi, koraci za uspostavljanje sertifikovane proizvodnje, zakonodavno okvir, sertifikacija, metode i tehnologija proizvodnje, zaštita i ishrana bilja , marketing i tržište, ekonosmki aspekt, mere podrške.

Praktična obuka podrazumeva posetu sertifikovanim organskim gazdinstvima koje vode žene i uspešno plasiraju svoje proizvode na tržišta kao primerima dobre prakse.

Nakon obuke  predviđena je organizacija okruglog stola u cilju upoznavanja i povezivanja korisnica sa kompanijama koje su već pozicionirane na tržištu zbog mogućnosti kreiranja kooperantskih odnosa sa njima i obezbeđenja njihove podrške za otpočinjanje proizvodnje, ali i zbog lakšeg plasiranja i ulaska na domaće i/ili strano tržište kao i sa predstavnicima distributera i trgovačkih objekata koji se bave maloprodajom organskih proizvoda kako bi ih upoznali sa uslovima i kriterijuma plasiranja proizvoda u istim u slučaju da žele da se na neki od ta dva načina bave plasmanom svojih proizvoda.

Cilj projekta i ciljne grupe

Osnovni cilje projekta da pomogne ekonomskom osnaživanju žena koje žive u prigradskim područjima većih gradova kao što je Beograd kroz samozapošljavanje putem bavljenja organskom poljoprivrednom proizvodnjom, koja je perspektivna i ekonomski vrlo isplatljiva grana poljoprivrede i koja daje šansu kroz prodaju proizvoda koji imaju dodatnu vrednost za ostvarenjem stabilnih prihoda.

Zapošljavanje na ovaj način pruža ekonomsko osnaživanje žena, a pruža i mogućnost za kreiranje fleksibilnog radnog vremena što naročito odgovara ženama koje imaju decu i porodicu. S obzirom na činjenice da je potražnja za organskim proizvodima najveća u Beogradu, da Beograd apsorbuje najveći deo proizvedenih organskih proizvoda u Srbiji odnosno da se na njegovom tržištu odvija najveći deo ukupnog prometa, mišljenja smo na osnovu velikog iskustva u ovoj oblasti da žene koje žive u opštinama Beograda imaju odlične preduslove za ostvarenje uspešnog posla kroz bavljenje organskom proizvodnjom zbog olakšanog pristupa tržištu i realtivno malih transportnih troškova.

Glavne ciljne grupe su žene koje su nezaposlene, a koje žele da imaju sopstveni posao u okviru svojih, porodičnih i/ili iznajmljenih poljoprivrednih gazdinstava, žene koje su na tržištu rada, žene koje su neformalno zaposlene i sa neodgovarajućim uslovima rada, kojima više odgovara fleksibilno radno vreme što im bavljenje organskom proizvodnjom omogućava.

Izvor: Serbia organica

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede