Pronašli ste prstenovanu pticu? Šta da uradite?

prstenovanu pticu

Ukoliko pronađete prstenovanu pticu fotografišite je ili zabeležite oznake sa prstena i kombinaciju boja, kao i lokaciju gde ste je videli i prijavite.

Prstenovanje ptica predstavlja obeležavanje ptica metalnim prstenovima sa različitom kombinacijom slova i brojeva, plastičnim kolor prstenovima, kao i krilnim markicama.

Ptice se mogu prstenovati dok su mladunci u gnezdu ili se mogu prstenovati kao odrasle jedinke, hvatanjem pomoću posebnih ornitoloških mreža. Ptice se nakon prstenovanja puštaju. Prstenovanje može da obavlja isključivo osoba sa prstenovačkom dozvolom izdatom od strane Centra za markiranje životinje.

prstenovanje

Podaci o prstenovanim pticama se dostavljaju Centru za markiranje životinja, koji potom postaju deo baze podataka EURING-a, Evropske unije za prstenovanje ptica, podsećaju u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Prstenovanjem ptica, možemo saznati životni vek prstenovanih jedinki, otkriti reproduktivni uspeh, ali i pratiti seobu ptica, kako selidbene putanje, tako i selidbena stajališta i okupljališta, što pomaže prilikom zaštite njihovih staništa.

Pronašli ste prstenovanu pticu?

Ukoliko pronađete prstenovanu pticu na bilo koji od pomenutih načina, fotografišite je ili zabeležite oznake sa prstena i kombinaciju boja, kao i lokaciju gde ste videli ovakvu pticu. Ukoliko pronađete obeleženu uginulu pticu, takođe zabeležite podatke sa prstena, lokaciju i moguć način stradanja ptice. Ove informacije možete da prijavite Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, kako bi isti bili prosleđeni Centru za markiranje životinja. Ovakvim postupcima doprinećete znanju o pticama.

prstenovana ptica golub

Podaci o prstenovanim golubovima su u golubarskim udruženjima

Ukoliko ste pronašli vlasničkog goluba sa prstenom, zabeležite oznaku sa prstena i kontaktirajte golubarsko udruženje u okolini gde ste primetili obeleženog goluba, jer postoji mogućnost da je golub deo jata nekog golubara iz okoline. Podaci o obeleženim golubovima se ne nalaze u bazi podataka o prstenovanim divljim pticama Centra za markiranje životinja, te na ovaj način nije moguće pronaći vlasnika goluba. Ovakvi podaci dostupni su golubarskim udruženjima.

Centar za markiranje životinja
E-mail: animig@nhmbeo.rs
Telefoni: 011 3442 147, 3442 149
Adresa: Njegoševa 51, 11000 Beograd

O Centru za markiranje životinja

Centar za markiranje životinja organizuje praćenje i proučavanje kretanja životinja na lokalnom, regionalnom, kontinentalnom i interkontinentalnom nivou. Najviše se markiraju ptice, a u manjoj meri i slepi miševi. Za obeležavanje se primenjuju različiti markeri – aluminijumski i plastični prstenovi ili krilne markice.

Obeležavanjem se životinje personalizuju, dobijaju pojedinačni identitet i mogu se pratiti. Informacije o njihovom kretanju omogućavaju direktan naučni uvid u ranije zagonetne fenomene migracija, premeštanja u prostoru i staništima. Posredno je moguće dobiti podatke o disperziji nekih zaraznih bolesti, o populacionoj genetici ili promenama u životnoj sredini.

Prvi put u svetu, ptice su naučno i planski markirane 1903. godine, a najranije markiranje ptica na teritoriji današnje Srbije obavljeno je samo pet godina nakon toga, već 28. juna 1908. godine.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede