Preparati na bazi sumpora u organskoj proizvodnji – krečni sumpor

organska basta

Krečni sumpor u organskoj proizvodnji se koristi najčešće za suzbijanje svih gljivičnih oboljenja sem plamenjače.

Zaštita biljaka u organskoj proizvodnji je izazov za proizvođača.

Za dobar kvalitet proizvoda, zadovoljavajući prinos i održavanje proizvodnje neophodno je da sprečimo razvoj bolesti i napad štetočina. Zaštitu obavljamo po principima organske proizvodnje.

O upotrebi preparata na bazi sumpora u organskoj proizvodnji piše dipl. inž. poljoprivrede Dragan Mijušković savetodavac PSSS Jagodina.

Upotreba preparata na bazi sumpora u organskoj proizvodnji – krečni sumpor

Krečni sumpor u organskoj proizvodnji se koristi najčešće za suzbijanje svih gljivičnih oboljenja sem plamenjače.

Ne deluje na viruse, uspešan je za suzbijanje lisnih vaši, a naši proizvođači ga koriste u svim razvojnim fazama gajenih kultura tokom godine.

Sastav ovog preparata čine sumpor i kreč , (kalcijum – pirosulfat) sa preko 30 % sumpora.

Za prolećno prskanje se koristi 25 % (2 litra krečnog sumpora + 8 litara vode) rastvor.

U toku leta se koristi 0,5 % rastvor (0,5 dl+10 litara vode).

Uspešno se njime mogu suzbiti i lisne i štitaste vaši.

Krečni sumpor je rastvorljiv u vodi ali tvrda voda nije pogodna za mešanje.

Tretmane iznad 25 stepeni izvodimo krečnim sumporom. Idealna faza za tretman krečnim sumporom je kretanje pupoljaka.

Kriolit je preparat koji služi za suzbijanje gusenica i insekata (toksičan za ribe) na bazi je natrijuma, fluora i aluminijuma.

Mineralno ulje u poslednjih par godina našlo je najširu primenu, to je smeša ugljovodonika. Preparat ima svrhu suzbijanja vaši, štitasti vaši, grinja i drugih insekata mekog tela.

Mineralno ulje spada u grupu kontaktnih insekticida (zatvaraju disajne organe insekata).

Insekticidni sapun je kontaktni insekticid ima povoljne osobine jer ne utiče na razlaganje voštanog omotača kod lista. Njime se uspešno suzbijaju grinje i insekti mekog tela kao i insekti koji imaju usni aparat za sisanje.

Kreč i kalcijum sulfat služe za uspešno suzbijanje grinja, kruškine bube i pojedinih vrsta insekata koji imaju usne aparate za sisanje.

Obratiti pažnju njih ne upotrebljavati 2-4 nedelja nakon upotrebe mineralnog ulja i nije uspešna primena kada su temperature iznad +2 stepeni celzijusovih.

Feromoni su hormoni insekata i našli suširoku primenu u praćenju brojnosti nekih štetočina u cilju njihovog suzbijanja. Neki su sintetizovani i uglavnom se koriste kao atraktanti (privlače insekte).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede