Period konverzije u organskoj proizvodnji

organska proizvodnja basta

Konverzija ili prelazni period je vreme koje je neophodno da se na gazdinstvu koje se bavilo konvencionalnom proizvodnjom, stvore agronomski, tehnički i organizacioni uslovi,

organska proizvodnja basta

da bi se na pravilan način proizvodilo metodom organske proizvodnje.

Ovo je veoma zahtevna faza tokom koje se gazdinstvo suočava sa najvećim troškovima i najvećim rizicima. Veoma je važno da se tada uspostavi sistem rukovođenja farmom, izgradi plodnost zemljišta i njegova biološka aktivnost, razvije održivi agroekosistem i redukuje primena hemijskih sredstava odnosno njihovih ostataka nastalih primenom metoda konvencionalne poljoprivrede.

Korisno je napraviti plan konverzije koji sadrži pre svega površinu gazdinstva koja se želi sertifikovati, istoriju zemljišta gde će se proizvodnja odvijati, početnu pedološku situaciju, socijalnu situaciju i situaciju u okruženju (usluge i prisustvo drugih gazdinstava), nivo odlučnosti i spremnosti za ovaj vid proizvodnje, kao i moguće prepreke.

Trajanje konverzije je regulisano zakonom i traje dve do tri godine. Samo parcele koje nisu korišćene poslednje dve godine mogu se (ukoliko ispunjavaju ostale uslove) odmah koristiti za organsku proizvodnju. Prva žetva se ne sertifikuje već na etiketi proizvoda mora da stoji proizvod iz perioda konverzije!

Autor: Božanić Monika, dipl. inž. polj.

psss.rs

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede