Organska proizvodnja voća zahteva primenu određenih mera

organska proizvodnja voce

Organska proizvodnja voća je zahtevna proizvodnja jer je od samog zasnivanja zasada neophodno poštovanje propisanih mera.

Osnovno pravilo je da površina na kojoj se primenjuje organska proizvodnja treba da bude najmanje pet do šest metara udaljena od drugih konvencionalnih površina.

Period prelaza – konverzija, kod voćarske proizvodnje traje tri godine sa izuzetkom kada kontrolno i sertifikaciono telo može da smanji period konverzije. Sertifikacija zasada obavlja se svake godine, ističe Magdalena Todorović dipl. inž. poljoprivrede.

Sadni materijal koji se upotrebljava u organskom voćarstvu treba da bude organskog porekla.

Važan faktor u planiranju organske proizvodnje je lokacija na kojoj će biti podignut zasad. Da je zasad na većoj nadmorskoj visini i da ima dobru provetrenost.

Voćna vrsta koja će se gajiti zavisi od tipa i od kvaliteta zemljišta.

Zemljište je od velike važnosti pri uzgajanju bilo koje kulture u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Za organsku proizvodnju pogodna su plodna rastresita i duboka zemljišta (gajnjače, aluvijalna i deluvijalna zemljišta).

Najpovoljnija je južna ili jugoistočna ekspozicija, iz razloga što ukoliko je toplije, utoliko se bolje iskorišćava sunčeva svetlost.

Organska proizvodnja uz organska đubriva

Đubriva koja se koriste su propisana pravilnikom, napominje Todorović. Organska proizvodnja je nezamisliva bez organskih đubriva.

Organska đubriva popravljalju strukturu i pojačavaju mikrobiološku aktivnost zemljišta a time se stvaraju povoljni uslovi za aktivnost korena voćaka i usvajanje hraniva iz zemljišta.

U voćarskoj praksi se najviše koristi: stajnjak, delom osoka, zelenišno đubrivo, kompast, treset i drugo.

U organskoj proizvodnji koriste se i druge materije kao što je glina koalin i druge.

U cilju regulisanje rodnosti i lakše zaštite voća od bolesti i štetočina obavezna je primena pomotehničkih mera u prvom redu rezidbe.

Rezidba voća mora biti pravilna, uravnotežena.

Mehanizacija koja se koristi u voćarskoj proizvodnji za izvođenje agrotehničkih mera, su traktori slabije snage i težine da ne bi sabijale zemljište i pogoršavale strukturu zemljišta, podseća Todorović.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede