O podsticajima za sertifikaciju sistema kvaliteta hrane organskih i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

Za sertifikaciju. Najviši ukupni iznos podsticaja po korisniku je 500.000 dinara.

Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla (Službeni glasnik RS“ broj 39/2018 od 25.05.2018. godine).

Ovim pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Sertifikacija, u smislu ovog pravilnika, jeste postupak kontrole i ocenjivanja procesa proizvodnje i dobijenog proizvoda, što uključuje i laboratorijske analize za proveru kvaliteta proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”, koje su izvršene u laboratorijama ovlašćenim od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede u skladu sa posebnim propisima, kao i izdavanje sertifikata kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje i kvaliteta, izdavanje dokumenta kojim se potvrđuje njihova usklađenost sa propisanim zahtevima u pogledu proizvodnje, za proizvode u periodu konverzije u organskoj proizvodnji, odnosno usaglašenost proizvoda sa specifikacijom, za proizvode sa oznakom „srpski kvalitet”.

Podsticaji obuhvataju podršku sertifikaciji:

 • sistema upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu;
 • dobre poljoprivredne prakse prema GLOBALG.A.P. standardu;
 • sistema kvaliteta hrane prema HALAL standardu;
 • sistema kvaliteta hrane prema KOSHER standardu;
 • proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje;
 • proizvoda sa oznakom geografskog porekla;
 • proizvoda sa oznakom „srpski kvalitet”.

Ko ima pravo na podsticaje?

 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • preduzetnik;
 • pravno lice;
 • pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja

Najviši ukupni iznos podsticaja po korisniku je 500.000 dinara.

Zahtev se podnosi jedanput godišnje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. marta do 31. oktobra tekuće godine.

Izuzetno u 2018. godini zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 31. oktobra 2018. godine, za predmet podsticaja koji je realizovan u periodu od 1. novembra 2017. godine do dana podnošenja zahteva.

OVDE preuzmite pravilnik

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede