Traktor na putu i bezbednost svih učesnika u saobraćaju – 9 saveta

dizel traktor na putu

Ispravan i pravilno obeležen traktor na putu početak je bezbednog učestvovanja u saobraćaju. Zaštitimo svoj i život drugih ljudi.

Bezbednost u saobraćaju za sve učesnike podrazumeva i odgovornost vozača traktora. Kada smo već na putu i učestvujemo u saobraćaju na šta treba da obratimo pažnju i kojih se propisa moramo pridržavati.

traktor atarski put

Traktor u saobraćaju

Željko Lazić dipl. inženjer poljoprivrede podseća:

  1. U jeku sezone poljoprivrednih radova, ukoliko je moguće, krećite se traktorom po atarskim putevima, a u naseljima putevima i ulicama nižeg ranga. Poželjno je da što je više moguće izbegavate glavne saobraćajnice i prometne putne pravce.
  2. Traktori se ne smeju kretati brže od 40 km/h, odnosno 30 km/h ukoliko se u priključnom vozilu koje vuče traktor prevozi najmanje jedno lice.
  3. Traktor sme da vuče samo jedno priključno vozilo za traktor. Na njemu se može prevoziti najviše pet osoba. Oni ne smeju stajati ili sedeti na stranicama karoserije, na nestalnom teretu ili teretu koji prelazi visinu tovarnog sanduka.
  4. Mlađi od 14 godina smeju se prevoziti samo u pratnji punoletnih osoba.
  5. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima definisano je da traktor mora imati uključeno žuto rotaciono ili trepćuće svetlo u noćnim uslovima saobraćaja, u uslovima smanjene vidljivosti i kada ima priključke za izvođenje radova na najisturenijoj tački tih uređaja. Od velike važnosti za bezbednost je ispravnost svih svetlosnih uređaja, da bi traktor drugim učesnicima u saobraćaju bio vidljiv.
  6. Takođe je važna redovna provera ispravnosti uređaja za upravljanje i zaustavljanje. Ono što u velikom broju situacija spasava život, a zakonom je obavezno, je posedovanje kabine ili zaštitnog rama na traktoru.
  7. Traktor i priključna vozila za traktor moraju biti registrovani, odnosno moraju posedovati registracionu nalepnicu, koja se izdaje na godišnjem nivou nakon izvršenog obaveznog tehničkog pregleda.
  8. U kišnom periodu, traktorima se često iznosi blato na glavni put, što dovodi do saobraćajnih nezgoda. Zato je važno da pre uključenja na glavni put vozači traktora skinu blato sa pneumatika traktora i priključnog vozila.
  9. Za ostale učesnike u saobraćaju važno je da na putevima kojima se kreću traktori i poljoprivredne mašine poštuju ograničenje brzine kretanja, pretiču ta vozila na mestima gde je to dozvoljeno i bezbedno, kao i veća opreznost s obzirom da veliki broj tih vozila nije obeležen na odgovorajući način, nije dovoljno vidljiv, gabaritan je i sporo se kreće.

Srbija po broju poginulih i povređenih traktorista spada u red najugroženijih zemalja u Evropi. Ne dozvolite da se ovaj broj u sezoni važnih radova u poljoprivredi poveća. Lazić, savetodavac PSSS, poručuje: „Poštujte propise, ne samo da biste izbegli plaćanje kazne za prekršaje koje za vozače traktora, zavisno od težine prekršaja, iznose od tri do trideset hiljada dinara, nego da biste zaštitili svoj i život drugih ljudi.“

Preporučujemo: Saveti za redovno održavanje traktora

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede