Rasturač stajnjaka – Nekoliko saveta o pravilnom podešavanju

rasturac stajnjaka

Rasturač stajnjaka koristimo za prevoz i ravnomerno rasturanje stajnjaka.

Kvalitetno pripremljen stajnjak je pravo bogatstvo i ukoliko se na pravi način upotrebi doneće dobrobit i zemljištu i biljkama.

Stajnjak univerzalno đubrivo za dobrobit zemljišta i biljaka

Stajnjak je kompletno đubrivo ima sledeće osobine:

  • Sadrži neophodne hranljive materije potrebne biljkama;
  • Ima produženo dejstvo, 4-5 godina;
  • Poboljšava fizičke osobine zemljišta: strukturu i  vodno – vazdušni režim; laka zemljišta vezuje a teška čini rastresitim;
  • Povećava snagu držanja vode u zemljištu;
  • Vezuje biljna hraniva i time sprečava njihovo ispiranje.

Rasturač stajnjaka

Rasturač stajnjaka je jednoosovinska prikolica na kojoj je postavljen uređaj za rasturanje. Dakle, on služi za prevoz i ravnomerno rasturanje stajnjaka.

Osnovni delovi rasturača stajnjaka su: transportni sanduk, lančasto – letvičasti transporter, uređaj za rasturanje i prenosni mehanizam.

Nosivost prikolice – transportnog sanduka može da bude različita: od 1,2-10 t.

Na dnu prikolice nalazi se lančasto – letvičasti transporter sastavljen od dva ili tri lanca, preko kojih su popreko postavljene letvice.

Zadatak transportera je da stajnjak transportuje od prednjeg ka zadnjem delu prikolice na uređaj za rasturanje.

Transporter se kreće suprotno od kretanja traktora sa rasturačem i njegova brzina može da se menja, a time se reguliše količina rasturenog stajnjaka.

Uređaj za rasturanje je postavljen umesto zadnje stranice sanduka rasturača – prikolice, sa vertikalnim rotorima, na kojima se nalaze segmentne lopatice, koje se mogu menjati.

Pogon radnih organa ide od priključnog vratila traktora preko kardanskog vratila sa sigurnosnom spojkom, do glavnog vratila, odakle sa jedne strane ide pogon za lančasti transporter, a sa druge na uređaj za razbacivanje.

Uređaj za rasturanje moguće je jednostavno i brzo demontirati – skinuti, pa se prikolica može upotrebiti za transport postavljanjem zadnje stranice.

Željko Lazić dipl. inž. poljoprivrede Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije savetuje kako pravilno podesiti rasturač stajnjaka.

Podešavanja rasturača stajnjaka

Podesiti preklop – kratku rudu u gornji ili donji položaj u zavisnosti od tipa traktora. Rasturač zakačiti za traktor na preklop – kratku rudu koja mora biti iznad ili ispod izlazne kardanske osovine na odgovarajućoj visini, što zavisi od tipa traktora.

Vučno oko – otvor na poteznici – kratkoj rudi podesiti po visini u zavisnosti od visine priključka na traktoru.

Takođe, ono može da bude fiksirano i pokretljivo. Okretljivi priključak štiti rasturač stajnjaka od eventualnog prevrtanja pri radu na vrlo strmim terenima. Sva podešavanja podesiti, dok je rasturač na ravnom terenu, oslonjen na potporni točak.

Pre početka rada, kada je rasturač prikopčan za traktor, potporni točak, pomoću ručice i navojnog vretena podići i fiksirati.

Podesiti kočnicu pomoću zavrtnja i navrtke na ručici kočnice. Ručicu postaviti u konzolu na nosaču rasturača stajnjaka ili u kabini traktora, na dohvat ruke rukovaocu.

Pre početka rada prekontrolisati ispravnost kočnice, laganim zatezanjem-kočenjem.

Broj obrtaja priključnog vratila traktora podesiti ručicom gasa na 540 o/min.

Podesiti brzinu pomeranja lančastog transportera u zavisnosti od željene količine rasturanja stajnjaka po jedinici površine, kvaliteta i stanja đubriva , visine utovarenog đubriva i brzine rada traktora. Što se traktor sporije kreće, a lančasti transporter brže rasturiće se veća količina đubriva i obrnuto.

Podesiti dužinu i ugao ručice za uključivanje i promenu brzine pomeranja lančastog transportera. Pomicanje transportera se ostvaruje sa 4 brzine za nazad i 2 brzine za napred. Kod natovarenog rasturača pomeranje stajnjaka napred, može biti samo kratkotrajno, jer može doći do oštećenja rasturača. Pomeranje stajnjaka napred prema smeru kretanja traktora je samo u izuzetnim situacijama, kada hoćemo da rasteretimo zadnji kraj rasturača.

Podešavanje zategnutosti lanca vrši se pomoću zavrtnjeva koji se nalaze na prednjem delu ispod dna rasturača.

Lanac se zateže tako, da se prvo odvije navrtka, a zavrtanj zavije, čime se osovina sa lančanicima pokreće napred.

Lanci transportera moraju biti podjednako zategnuti. Lanac je pravilno zategnut kada se rukom podigne najviše za 5 cm iznad vodećeg profila.

U slučaju kada je lanac istegnut pa ga nije moguće više zategnuti, može se izvršiti njegovo skraćivanje, po dva članka na oba lanca.

Foto: pixabay.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede