Bezbednost pri korišćenju traktora – 14 mera

bezbednost

Bezbednost je najvažnija. Sačuvajte sebe i druge od povreda tokom radova.

U poljoprivrednim poslovima je važno uraditi radne operacije na vreme. Ponekad, iz različitih razloga, realizacija naših planova kasni. Tada požurimo. Uvek u toku korišćenja traktora budimo pažljivi.

O kojim merama bezbednosti u radu sa traktorom moramo da vodimo računa, podseća nas Željko Lazić dipl. inženjer poljoprivrede, savetodavac Poljoprivredne stručne i savetodavne službe Srbije.

Nepovoljni uslovi u kojima se koristi poljoprivredna mehanizacija uz nedovoljnu stručost i obučnost rukovaoca najčešći su uzroci povreda. Uz to opasna je i rutina kojom se pristupa u izvršenju određenih poslova, nedovoljna pažnja itd.

bezbednost traktor

Broj povređenih lica iz godine u godinu ukazuje na to da upozorenja nikad dosta. Ujedno, ukoliko je povređeni poljoprivrednik i nosilac prihoda u porodici to je vrlo često težak problem za budućnost i egzistenciju porodice, ističe Lazić.

Bezbednost pri radu sa traktorima

Mere bezbednosti, navodi Lazić, su sledeće:

 1. Pre pokretanja dizel-motora treba da bude uključna parkirna kočica, poluga priključog vratila (PV) treba da bude u položaju „Isključeno“, poluga promene stepena prenosa u položaju „Neutral“.
  Ne pokrećite dizel-motor i ne koristite poluge upravljanja, ako se ne nalaze na radnom mestu rukovaoca.
 2. Pre nego što pokrenete traktor sa mesta, upozorite signalom ljude koji se nalaze oko njega i one koji rade na priključim mašinama.
 3. Ne napuštajte traktor dok se on kreće.
 4. Pre izlaska iz kabine zaustavite dizel-motor i PV i uključte parkirnu kočicu.
 5. Ne zaustavljajte traktor na padinama. Ako ga treba zaustaviti, uključite prvi stepen prenosa i zakočite ga parkirnom kočicom.
 6. Ne radite na traktoru u zatvorenoj prostoriji bez neophodne ventilacije. Izduvni gasovi mogu biti uzrok smrti.
 7. Ako su dizel-motor ili sistem za upravljanje zatajili, odmah zaustavite traktor, jer se njime teško upravlja.
 8. Priključite druge mašine tek kada se hidraulična kuka, vučni uređaj ili poprečna poteznica nalaze u donjem položaju. Koristite klin, koji mora biti osiguran.
 9. Ne radite ispod podignutih pogonskih mašina. Pri dugotrajnom stajanju traktora ne ostavljajte priključu mašinu u podignutom polozaju.
 10. Ako se prednji deo traktora podiže od zemlje prilikom priključvanja teških mašina i oruđa u tri tačke, montirajte prednje tegove ili tegove na prednje točove.
 11. Pre podizanja ili spuštanja nošenog oruđa, kao i pri zaokretanju traktora, prethodno se uverite da ne postoji opasnost da će te nekoga zakačiti ili naići na neku prepreku.
 12. Kardansko vratilo, koje prenosi rotaciono kretanje od priključog vratila traktora na radne organe mašine ili oruđa treba da bude zaštićeno.
 13. Budite oprezni prilikom posluživanja akumulatora, jer ako elektrolit dospe na kožu, izaziva opekotine.
 14. Uverite se da su pravilno namešteni svi pomoćni uređaji ili dopunske opreme i da su oni namenjeni za korišćenje sa traktorom, podseća savetodavac PSSS Lazić.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede