Aleksandra

Aleksandra

Diplomirani agronom i dugogodišnji agronovinar.