meso na rostilju

Pojačana kontrola veterinarske inspekcije

Pojačane kontrole veterinarske inspekcije, saopštila je Uprava za veterinu.

Veterinarska inspekcija je na celoj teritoriji Republike Srbije pojačala nadzor i kontrolu objekata koji su odobreni za skladištenje, proizvodnju i promet hrane.

Posebna pažnja se usmerava na objekte brze hrane, objekte u kojima se proizvodi sladoled, restorane, trgovinske lance i prodajna mesta u kojima postoje odeljenja za prodaju mesa i mleka, javne gradske pijace odnosno hale za prodaju mlečnih proizvoda i proizvoda od mesa, jaja, ribe.

Svega nekoliko sati na visokim temperaturama dovoljno je da se iz jedne bakterije u hrani razvije dva miliona bakterija.

U veoma kvarljive vrste hrane spadaju mleveno meso i proizvodi od njega, proizvodi od jaja, naročito majoneza i mlečni proizvodi.

U saopštenju se navodi da se dešava da inspektori zateknu u prometu hranu koja se ne čuva u adekvatnim uslovima već je izložena dejstvu povišenih temperatura i atmosferskim uticajima.

U periodu sa visokim temperaturama hrana se mora čuvati na niskim temperaturama u takozvanom “hladnom lancu”.

Inspektori preduzimaju mere u svim situacijama kada se konstatuju nepravilnosti bilo da se radi o propustima u održavanju higijene, nepravilnoj manipulaciji hranom ili neadekvatnom čuvanju.

Zavisno od utvrđenih nepravilnosti nalaže se otklanjanje nedostataka, zabranjuje se obavljanje delatnosti i stavljanje u promet neispravne hrane, povlačenje i uništavanje na licu mesta zatečene neispravne hrane,dok se protiv počinilaca prekršaja preduzimaju upravne radnje.

Najveća odstupanja i nepravilnosti uoče se u postupcima sa hranom u objektima namenjenim za skladištenje hrane životinjskog porekla i na tržnicama velikih gradova, navodi se u saopštenju Uprave za veterinu.

Preporuka potrošačima je da lako kvarljive proizvode životinjskog porekla kupuju samo u objektima i prodajnim mestima gde se oni čuvaju u rashladnim uređajima, a obavezno treba proveriti datum proizvodnje i rok upotrebe.

Sumnju u ispravnost hrane životinjskog porekla svaki građanin može postaviti već na osnovu promene boje, mirisa i gde je moguće ukusa.

U kućnim uslovima treba odvajati sirove namirnice od kuvane hrane jer se mikroorganizmi lako prenose.

Hranu bi trebalo čuvati u rashladnim uređajima, obavezno je dobro termički obraditi pre konzumacije, a u letnjem periodu ne preporučuje se držanje kuvane hrane u frižideru duže od pet dana.

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu