Podnošenje zahteva za regres za gorivo i podsticaje u biljnoj proizvodnji do 30. aprila

Podnošenje zahteva jedanput godišnje, u periodu od 1. marta do 30. aprila. Iznos podsticaja je 5.200 dinara po hektaru.

Krenulo podnošenje zahteva za ostvarivanje osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji.

Danas počinje podnošenje zahteva za ostvarivanje osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji

Prema aktuelnom Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, zahtev se podnosi jedanput godišnje, u periodu od 1. marta do 30. aprila područnoj Upravi za Trezor Ministarstva finansija.

Zahtev se podnosi u dva primerka na obrascu koji možete preuzeti i na sledećem linku (https://bit.ly/2EHBD61).

Iznos podsticaja je 5.200 dinara po hektaru: 4.000 dinara je osnovni podsticaj u biljnoj proizvodnji, a 1.200 dinara je regres za dizel gorivo (šezdeset litara dizel goriva po hektaru se regresira sa po 20 dinara po litru).

Aktuelna verzija Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu