Nis agro


Fito farmacija

LG Seeds
Pcele na ramu 11

Za pčelare podsticaji iz budžeta i u 2014. godini

Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2014. godinu predviđene su subvencije za razvoj pčelarstva. Država će za ove namene iz budžeta izdvojiti 230 miliona dinara, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 30 miliona dinara.

Pcele na ramu 11

Podsticaj po košnici neće biti promenjen i ostaje 500 dinara, ali se sada odnosi na veći broj košnica. Ove godine za čak 460 hiljda košnica sa pčelinjim društvima, što je za 60 hiljada više nego lane.

U sistem podsticaja uvedena je i oprema za pčelarstvo. Registrovana poljoprivredna gazdinstva od ove godine imaju pravo na povraćaj dela sredstava za kupljenu opremu.

Nacionalna referentna laboratorija počeće da radi u februaru

“Sve pripreme su završene i stvoreni su svi preduslovi da Nacionalna referentna laboratorija može da počne sa radom. U potpunosti je spremna i prva će krenuti sa radom Fitosanitarna laboratorija

i sada radimo na tehničkim detaljima”, izjavila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković za RTS.

Ministarka je najavila da će Nacionalna referentna laboratorija zvanično početi sa radom polovinom februara, a da će do kraja godine početi sa radom i laboratorija za ispitivanje kvaliteta sirovog mleka.

“U narednih mesec dana počeće da rade svi segmenti, a polovinom februara planiramo i da ozvaničimo početak rada Nacionalne referentne laboratorije”, navela je ministarka.

Planirano je da najpre počne sa radom Odeljenje sa ispitivanje semenskog materijala potom i odeljenje za bakteriologiju, virusologiju i mikriobiološka ispitivanja i da se sve završi sa delom za ispitivanje bolesti biljaka.

traktori u polju

U toku procedura za kupovinu subvencionisanog dizel goriva na većem broju pumpi

Saopštenje Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede privodi kraju proceduru na osnovu koje će biti uređena kupovina subvencionisanog dizel goriva, 

traktori u polju

a koja će biti okončana potpisivanjem ugovora sa ponuđačima u cilju efikasnog sprovođenja, inače složenog, postupka ostvarivanja prava poljoprivrednika na ovu meru, kao i smanjenja mogućnosti za zloupotrebe u pogledu poštovanja fiskalne discipline.

Takođe Ministarstvo na ovaj način teži da proizvođačima obezbedi dizel gorivo po najpovoljnijim cenama.

Ministarstvo je uvažilo predloge udruženja poljoprivrednika, pa će svako gazdinstvo dobiti 3.000 dinara po hektaru (do 100 hektara) za kupovinu dizel goriva, a 3.000 dinara za kupovinu mineralnog đubriva. Da bi se to sprovelo u praksi potrebno je bilo izvršiti izmene Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2014. godinu. Za ostvarivanje prava po ovim osnovama poljoprivrednici su obavezni da prikažu račune o nabavci navedenih sredstava. Ministarstvo će odgovarajućim pravilnicima precizirati bliže uslove za ostvarivanje prava na podsticaje u smislu perioda važenja računa ove dve namene, koje će gazdinstva biti u obavezi da uz zahtev dostave Upravi za agrarna plaćanja.

Nakon detaljne analize o načinu realizacije i sprovođenja mera podsticaja kao i kapaciteta potencijalnih prodavaca dizel goriva, Ministarstvo poljoprivrede se opredelilo da uvaži zahteve ratara i da od dobavljača dizel goriva zatraži da pokriju što je moguće više teritoriju Republike Srbije. Pokrivenost teritorije je izuzetno važna kako bi se nabavka goriva obavila u što kraćim rokovima na pristupačan način za poljoprivredne proizvođače.

S obzirom da ove godine Ministrastvo poljoprivrede planira, kao što se vidi, kvalitetnije snabdevanje dizel gorivom, a što podrazumeva i složeniju proceduru u nabavci, molimo gazdinstva za razumevanje i strpljenje u ovom zajedničkom poslu, koji će uskoro biti okončan.

ovce 2

U Dolovu uginule ovce obolele od bolesti plavog jezika

Bolest plavog jezika je u Dolovu, za sada, potvrđena u jednom stadu ovaca. Uginulo šest životinja. Pančevo je proglašeno zaraženim područjem.

ovce 2

Prema rečima Aleksandra Živulja iz Veterinarskog specijalističkog instituta Pančevo, za sada nema prijava sumnjivih životinja iz drugih domaćinstava.

Životinja obolela od bolesti plavog jezika se slabije kreće i manje jede, ima visoku telesnu temperaturu, curenje iz nosa, otok usana i jezika. Ukoliko vlasnik životinje primeti neki od ovih simptoma treba promene odmah da prijavi nadležnoj veterinarskoj stanici.

Živulj podseća da bolest šire komarci i da bolest ne prelazi sa bolesne na zdravu životinju ako nema prelaznog domaćina, komarca. Veterinari savetuju odgajivače ovaca da obolele životinje sa pašnjaka presele u domaćinstva kako bi im se pružila adekvatna nega.  

Bolest plavog jezika se ne prenosi na ljude.

logo Ministarstvo zzs

Potpisani ugovori o subvencionisanim kreditima sa deset banaka

Ministarstvo poljoprvrede i zaštite životne sredine

logo Ministarstvo zzs

i Uprava za trezor zaključili su ugovore koji omogućavaju poljoprivrednicima uzimanje kredita po kamatnim stopama od tri odstosa deset banaka koje posluju u Srbiji.

“Poljoprivrednici će zahvaljujući danas potpisanim ugovorima, moći da konkurišu za kredite po trenutno najpovoljnijim kamatama, od tri odsto, a razliku u kamati bankama će nadoknaditi Ministarstvo poljoprivrede”, rekla je ovom prilikom ministarka Snežana Bogosavljević Bošković.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu, gde fiksna kamatna stopa iznosi 3 odsto na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva, kao i kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Resorno ministarstvo je potpisalo ugovore i sa pet osiguravajućih društava o regresiranju 40 odsto premije osiguranja useva, životinja i svih ostalih vidova poljoprivredne proizvodnje.

Ugovori su danas zaključeni sa sledećim bankama: Komercijalna banka, Pro-Credit banka, CreditAgricole, Hypo-Alpe-Adria banka, Banca Intesa, Sberbanka, AIK, NLB, UniCredit banka, OTP i osiguravajućim društvima: Dunav osiguranje, Generali osiguranje, DDOR, Triglav osiguranje i Globos osiguranje.

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

med proizvodi

Festival meda u Zrenjaninu od 11. do 13. oktobra

Trodnevni Festival meda u Zrenjaninu petnaesti put ...
Detaljnije