Fito farmacija

LG Seeds
Setvospremač

Subvencionisano dizel gorivo na svim pumpama

Subvencionisano dizel gorivo moći će da se kupi na svim pumpama na teritoriji Srbije, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Uslovi pod kojim će poljoprivrednici moći da ostvaruju pravo biće regulisani Pravilnikom o uslovima, načinu i obrascu za ostvarivanje prava na regres za gorivo.

Setvospremač

 

Pravilnik će stupiti na snagu nakon završene obnove registracije poljoprivrednih gazdinstava.

Miinistarstvo je uvažilo predloge poljoprivrednika tako da će svako registrovano gazdinstvo dobiti 3.000 dinara po hektaru za kupovinu dizel goriva i 3.000 dinara za kupovinu mineralnog đubriva.

Za ostvarivanje ovih prava, kao i prava pri kupovini mineralnog đubriva, poljoprivrednici će biti u obavezi da prikažu fiskalne račune izdate u periodu od 1. 1. 2014. godine do kasne jeseni.

 

registracija gazdinstva 1

Registracija poljoprivrednih gazdinstava moguća i u subotu

Sve filijale i ekspoziture Ministarstva finansija – Uprave za trezor na teritoriji Republike Srbije radiće i u subotu, 29. marta 2014. godine, obaveštavaju iz Ministarstva poljoprivrede.

registracija gazdinstva 1

Zahtevi stranaka u postupku registracije poljoprivrednih gazdinstava primaće se u terminu od 8 do 13 časova.

Uprava za trezor će na efikasan način angažovati raspoložive ljudske i materijalne resurse kako bi se proces registracije i obnove upisa poljoprivrednih gazdinstava odvijao neometano.

Smanjene i ukinute naknade za veterinarsko-sanitarne preglede

Vlade Republike Srbije usvojila je Odluku o smanjenju naknada za izvršene veterinarsko – sanitarne preglede.

Donošenjem ove odluke uvažene su sugestije polјoprivrednih proizvođača koji na ovaj način dobijaju povolјnije uslove prilikom proizvodnje.

Izmena Odluke o visini naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede doprineće olakšanom radu industrije mesa i mleka kao i pratećih industrija jer odluka podrazumeva da se iznos naknade utvrdi na minimalnom iznosu propisanom Regulativom EC 882/2004.

 Na ovaj način, izvozna industrija biće rasterećena od naknada za veterinarsko-sanitarni pregled izvoznih pošilјki, s obzirom da će veterinarsko-sanitarni pregled  biti obavlјen u toku proizvodnje.

Odluka podrazumeva korekciju naknade koja je ranije iznosila 200 dinara po toni mleka na 110 dinara po toni mleka. Naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede prilikom utovara živine je ustanovlјena prema broju utovarenih životinja, veličini pošilјke i prema kategorijama živine sa cilјem zaštite malih proizvođača u procesu nabavke materijala za tov. Korekcija naknade izvršena je sa 1,5 dinara po jednodnevnom piletu na 0,1 dinar bez obzira na broj komada jednodnevnih pilića unutar pošilјke; sa 1,5 dinara po komadu živine na 0,5 dinara za pošilјke preko 2000 komada živine; sa 1,5 na 0,7 dinara po komadu živine za pošilјke od 1000-2000 komada živine; dok je za pošilјke do 1000 komada živine naknada ostala u ranije utvrđenom iznosu od 1,5 dinara po komadu živine.

Ukinute su naknade za preradu i pakovanje jaja, za preradu i skladištenje meda, za doradu i preradu creva i omotača za kobasice od sirovina životinjskog porekla, za proizvodnju sirila, za preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla, za proizvodnju hrane za životinje i hrane za kućne lјubimce.

zrno kukuruza rinfuz

Kompenzacioni fond i u Zrenjaninu

Kancelarija Kompenzacionog fonda uskoro će biti otvorena i u Zrenjaninu. To će biti jedina kancelarija fonda van administrativnih sedišta, Beograda i Novog Sada, potvrdio je direktor Kompenzacionog fonda Saša Ždrnja.

zrno kukuruza rinfuz

 

Ovaj potez će prema mišljenju Ždrnje imati veliki značaj za poljoprivrednike u ovom delu Banata, pre svega jer će doprineti razvoju sistema javnih skladišta.

Otvaranje kancelarije podržala je i uprava grada tako što je, odlukom Gradskog veća, fondu omogućila zakup poslovnog prostora u zgradi “Vodotornja”.

Ždrnja je najavio da će kancelarija početi sa radom za nekoliko nedelja, kada će poljoprivrednici o njenom radu dobiti biše informacija.

Hrana u Srbiji je bezbedna za upotrebu

„Hrana koja se nalazi u prometu je ispitana i zdravstveno bezbedna za stanovništvo“, izjavio je ministar polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić i negirao navode medija da se u prometu nalazi na desetine tona mesa uginulih životinja.

“Nema razloga za uzbunu. Sva hrana koja se nalazi u lancu ishrane i koja se prodaje sa deklaracijama, na za to registrovanim mestima, ispravna je i građani mogu slobodno da je konzumiraju”, rekao je Glamočić.

Ministar polјoprivrede je istakao da Ministarstvo ne može da snosi odgovornost za svaki objekat i da inspekcija ispita svaku plјeskavicu.

„Nemamo hilјade inspektora, ali građani mogu da prijave nepravilnosti i mi ćemo reagovati”, rekao je Glamočić i dodao da se u Srbiji radi do desetak puta više analiza hrane nego što to rade zemlјe Evropske unije.
“Kada sam došao na ministarsku funkciju prosečno se radilo oko 150 uzoraka mesečno, a danas radimo više od 1.000 analiza mesečno”, naglasio je ministar polјoprivrede.
“Za slučajeve, kao što je taj u Velikoj Plani, nadležno je Ministarstvo unutrašnjih poslova. To su pojedinačni slučajevi, i to je zloupotreba, a svi koji prekrše zakon i ugroze zdravlјe stanovništva biće procesuirani i kažnjeni“, istakao je Glamočić.

Ministar polјoprivrede je objasnio da životinje koje uginu tokom industrijskog uzgoja, završavaju u kafilerijama, dok na malim gazdinstvima najveći broj uginulih životinja završava na stočnim groblјima, dok je rukovanje otpadom životinjskog porekla na deponijama u nadležnosti lokalnih samouprava.
“Mali je procenat zloupotreba. I Evropska komisija je bila zadovolјna sa procentom uginulih životinja koje u Srbiji završe u kafilerijama”, rekao je Glamočić i objasnio da je napravlјen i model za subvencionisanje otkupa uginulih životinja, koje bi se prikuplјale u manjim lokalnim centrima i organizovano odvozile u kafilerije.

Najavio je i da će Ministarstvu energetike biti predložena izmena propisa koji bi omogućio da se uginule životinje spalјuju u elektranama i koriste kao energent, kao svuda u svetu.
Za slučaj u Velikoj Plani ne treba kriviti samo Ministarstvo polјoprivrede, svi segmenti u lancu moraju da rade i sankcionišu takve slučajeve, naglasio je ministar i dodao da problem bezbednosti hrane “nije od juče”, a da je sistemsko rešavanje počelo 2005. godine, ali još nije dovedeno do kraja.

Ministar Glamočić je najavio da će se, po formiranju nove vlade, menjati i Zakon o bezbednosti hrane. Cilј toga je da se u novom zakonu pravilno raspodele nadležnosti i da se tačno zna ko je za šta odgovoran.

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

Dan dobavljača – Agrobiznis 2019 u Novom Sadu

Dan dobavljača - Agrobiznis 2019, u organizaciji Razvojne agencije Vojvodine 9. aprila. Događaj će okupiti domaće kompanije, strane investitore koji ...
Detaljnije