Fito farmacija

LG Seeds

Objavljena Rang lista podnetih zahteva za IPARD podsticaje u Drugom javnom pozivu

Rang lista podnetih zahteva za odobravanje projekata za IPARD.

Uprava za agrarna plaćanja utvrdila je i objavila je RANG LISTU podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Drugom javnom
pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, broj 320-01-1/2018-VII od 4. januara 2018. godine, sa dopunom od 8. januara 2018. godine.

RANG LISTU POGLEDAJTE  OVDE

Podnosilac zahteva može izjaviti prigovor na ovu Rang listu u roku od 5 dana od dana objavljivanja Rang liste na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

Nerazumljivi, neblagovremeni i prigovori izjavljeni od lica koja nisu podnosioci zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Drugom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave donosi rešenja kojim odobrava projekte u skladu sa ovom Rang listom ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva.

Direktor Uprave donosi rešenja iz stava 1. do utroška sredstava koja su opredeljena članom 9. Javnog poziva, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

ipard logo zastava

Informacije o javnim pozivima IPARD II možete pogledati na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

O tome kako se određuju referentne cene u IPARD-u pročitajte OVDE.

Oznake:, , ,

Ostavi komentar

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

Poljoprivredni sajam ove godine od 11. do 17. maja

Poljoprivredni sajam ove godine - izložbe, skupovi, edukacije, prezentacije, poslovni susreti, primena nauke u poljoprivredi ...
Detaljnije