Normalizacija rada katastra od danas

Republički geodetski zavod saopštio da građani od 15. aprila 2019. ponovo mogu da ostvare svoja prava i dobiju usluge katastra.

Vlada Republike Srbije je svojom Uredbom i Odlukom, koju je doneo direktor RGZ-a Borko Drašković, delbokirala rad institucije i omogućila građanima da ostvaruju svoja ustavom zagarantovana prava, da nesmetano raspolažu imovinom i slobodno pristupe svim poslovima iz nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda, uključujući i službe za katastar nepokretnosti, piše na sajtu RGZ-a.

Svi građani Republike Srbije od 13. aprila 2019. godine ponovo će moći da ostvare sva svoja prava i dobiju usluge u službama za katastar nepokretnosti.

Tog dana na snagu stupa Uredba Vlade Republike Srbije o minimumu procesa rada u RGZ-u kojom se staje na kraj blokadi katastra.

Uredbu Vlade i Odluku direktora možete pročitati na sajtu RGZ-a www.rgz.gov.rs.

Država je pokrenula mehanizme kako bi zaštitila građane da ne postanu kolateralna šteta pokušaja realizacije projekta blokade državnih i javnih institucija.

Digitalizacija radnih procesa u katastru i uvođenje brojnih antikoruptivnih mera izazvala je očekivan otpor kod državnih službenika u katastrima, ali je zbog nezadovoljstva u neformalnim političkim i finansijskim centrima moći došlo do eskalacije problema i blokade katastra.

Uvođenje transparentnosti i efikasnosti radnih procesa predstavlja smetnju onima koji su godinama lovili u mutnom.

Lako dostupni podaci katastra u digitalnom obliku i na mobilnom telefonu uskratili su izvor prihoda onima koji su se bavili poslovima u sivoj zoni i zamajavali građane da je loš katastar uzrok njihovih problema.

Pouzdanost podataka u katastru jedan je od najvažnijih instrumenata za sticanje poverenja građana i najvažniji oslonac pri kupoprodaji nepokretnosti.

Štrajk je predstavljao najizrazitiji oblik otpora digitalizaciji u katastru. Praćen je sa mnogo medijskih neistina.

Interes pojedinih političara i biznismena je da svoje poslove obavljaju mimo institucija, a takvim planovima Republički geodetski zavod je stao na put digitalizacijom i transparentnošću, kadrovskim i tehnološkim ojačavanjem.

Uvažavajući mišljenje i predloge sindikata, direktor Republičkog geodetskog zavoda je, na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o minimumu procesa rada u RGZ-u, doneo Odluku o minimumu procesa rada u RGZ-u.

Pre donošenja Odluke zatraženo je mišljenje i predlog svih sindikata u RGZ-u o načinu sprovođenja minimuma procesa rada. Sindikat Nezavisnost RGZ, ASNS i JOS pisano su se izjasnili da ne žele da dostave svoj predlog pod izgovorom da mogu postupati samo po aktima koji su stupili na snagu. Predlog o organizaciji minimuma procesa rada dostavio je strukovni Geosindikat.

Odluka o minimumu procesa rada u RGZ-u koju je doneo direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković biće sprovedena od 13.04.2019. odnosno od prvog radnog dana 15.04.2019. godine.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu