Za zadruge bespovratna sredstva za preciznu poljoprivredu i preradu

teglice pekmez

Maksimalan iznos ne može biti veći od 50 % neto vrednosti opreme.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete.

Cilj konkursa je unapređenje proizvodnih procesa, kao i podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti zemljoradničkih ili poljoprivrednih zadruga.

Predmet konkursa je kupovina opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete neophodne za realizaciju investicionog projekta, čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 2.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Oprema i sistemi za preciznu poljoprivredu jesu sredstva za proizvodnju, obradu i preradu koja moraju biti nova, a koja podrazumevaju korišćenje savremenih tehnologija u preciznoj poljoprivredi, i to:

  • Sistemi i oprema za preciznu sadnju, setvu i žetvu

  • Digitalni sistemi za navodnjavanje

  • Robotizovani sistemi za ishranu i mužu koji se koriste na stočarskim farmama

  • Oprema za pripremu proizvoda za tržište

  • Oprema za prerađivačke kapacitete podrazumeva novu opremu za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Koliko bespovratnih sredstava je na raspolaganju?

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 50.000.000,00 dinara.

Korisnici bespovratnih sredstava su zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge u skladu sa Zakonom o zadrugama („Sl. glasnik RS”, br. 112/2015) čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koje realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.

Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 1.000.000,00 dinara do 5.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50 % neto vrednosti opreme.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 27.9.2019. godine.

Informacije

Dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 13.00 časova: 021/487 4071 Olga Knežević i 021/487 4158 Ognjen Dopudj.

Konkurs, Obrazac prijave sa izjavama i Pravilnik možete preuzeti na SAJTU Pokrajinskог sekretarijatа za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?