Za čistije i zelenije škole u Vojvodini – Raspisan Javni poziv

U programu mogu da učestvuju predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole  i srednje škole za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa RECAN – fondom za reciklažu limenki, Pokretom gorana Vojvodine i Partnerima u jubilarnoj godini: Gradom Novim Sadom-Gradskom upravom za zaštitu životne sredine, Opštinom Sremski Karlovci, JP „Vojvodinašume“, JP „Nacionalni park Fruška gora“, „Lafarge“ Beočinskom fabrikom cementa i Naftnom industrijom Srbije raspisali su Javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom:

„ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“ za školsku 2019/2020. godinu.

Cilj ovog Programa je podizanja svesti i lične odgovornosti za brigu o životnoj sredini, kao i podsticanju aktivnosti koje će doprineti negovanju i očuvanju čistijeg i zelenijeg ambijenta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i lokalnim sredinama.

Ovaj Program treba da doprinese da deca budu prepoznata kao ključni činilac promena i snaga budućnosti u oblasti životne sredine i održivog razvoja.

Program „ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“ treba da doprinese:

  • razvijanju, usvajanju i prenošenju modela odgovornog ponašanja i brige o neposrednoj životnoj sredini, bez obaveznog ulaganja novčanih sredstava, odnosno svojom kreativnošću i aktivnostima koje ciljano doprinose uzdizanju svesti o očuvanju životne sredine,
  • razvijanju timskog rada, takmičarskog duha, komunikativnosti, poštujući interaktivnu i kooperativnu komponentu u radu, u cilju upoznavanja elemenata životne sredine i njihove primene u praksi,
  • uključivanju u neposredni istraživački rad, kako bi učenici razumeli međusobne odnose i zavisnost u prirodi i povezanost svih elemenata životne sredine,
  • unapređenju saznanja dece o energetskoj efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora energije,
  • unapređenju saznanja dece o organskoj proizvodnji i kompostiranju,
  • razvijanju saradnje sa lokalnim sredinama i prepoznavanju lokalno važnih problema u životnoj sredini, kako bi se sprečila njena dalja degradacija na lokalnom nivou (mesnim zajednicama, komunalnim preduzećima i udruženjima i dr.),
  • promovisanju odgovornog ponašanja i brige o životnoj sredini – „Misli globalno, deluj lokalno“.
  • učenju koje će se odvijati u prirodi, a vezano za nastavne predmete u okviru kojih je to primenjivo (npr. biologija, svet oko nas, priroda i društvo, geografija itd.).

Posebna pažnja će biti usmerena na vrednovanje aktivnosti, koje će ustanove ostvariti u saradnji sa lokalnim sredinama (mesnim zajednicama, komunalnim preduzećima i udruženjima i dr.) na zajednički odabranim mestima (okolina škole, ulice, trgovi, šetališta, parkovi i sl.) i sa novim, inovativnim aktivnostima i sadržajima koji doprinose formalnim i neformalnim oblicima obrazovanja i vaspitanja dece, učenika, prosvetnih radnika, roditelja i šire društvene zajednice u oblasti zaštite životne sredine kao značajne karike u održivom razvoju i razvoju društva u budućnosti.

Ustanove koje se uključe u Program imaju obavezu da:

1. SNIME POČETNO STANjE u i van ustanove/škole i da ga prikažu u Izveštaju o realizovanim aktivnostima

2. NAPRAVE PLAN AKTIVNOSTI za period 01. novembar 2019. – 10. maj 2020. godine.

U programu mogu da učestvuju predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole  i srednje škole za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Prijave za učešće do 11. novembra 2019. godine. 

Prijave za učešće u Programu zajedno sa planom aktivnosti ustanove dostavljaju putem pošte Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (sa napomenom: za „Čistije i zelenije škole u Vojvodini“), 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

Realizacija programskih aktivnosti u ustanovi/školi je planirana za period 01. novembar 2019. – do 10. maja 2020. godine, a izveštaji o realizaciji u elektronskoj formi (na USB) putem pošte ustanove/škole šalju Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice do 15. maja 2020. godine.

Rezultati izbora najuspešnijih ustanova/škola biće objavljeni do 05. juna 2020. godine.

NOVINA U PROGRAMU: U okviru Programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ objaviće se, do kraja godine i dodatni poziv za vaspitno-obrazovne ustanove za izradu kratkog filma koji će za temu imati Zaštitu voda i Zaštitu šuma. Učešće na ovom Konkursu će se posebno vrednovati u okviru Programa.

Poziv su raspisali  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa RECAN – fondom za reciklažu limenki i Pokretom gorana Vojvodine.

INFORMACIJE

Za dodatne informacije ustanove/škole mogu da se obrate: Đerđi Erdeg, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice na telefon: 021/487-4867; Tamari Stojanović,  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na telefon: 021/487-4212; Klari Balog-Aranjoš, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, na telefon: 021/487-4663; Milki Budakov,  Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, na telefon: 021/487-4403; dr Saši Stevanović,  Pokrajinski skeretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, na telefon: 021/4881-850.

Detaljnije informacije OVDE

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu