zene u nosnji

Subvencije za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata

Dodela subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2019. godini. Ukupan iznos 8.000.000 dinara.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2019. godini.

Privredni subjekti prijavljuju svoje projekte isključivo na obrascu SZTZ (koji je sastavni deo konkursne dokumentacije) i mogu da konkurišu za dodelu subvencija za jednu ili obe navedene namene.

Namena subvencija

Subvencije namenjene za razvoj tradicionalnih zanata koriste se za sledeće namene:

1) za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatom;

2) za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata.

Rok za dostavu prijava je 3. decembar 2019. godine.

Privredni subjekti prijavljuju svoje projekte isključivo na obrascu SZTZ (koji je sastavni deo konkursne dokumentacije) i mogu da konkurišu za dodelu subvencija za jednu ili obe navedene namene. Prijave u kojima nije navedena namena neće biti razmatrane.

Projekat može da traje od šest do maksimalno devet meseci, računajući od 30. decembra 2019. godine (datum podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje za zaposlenog).

Privredni subjekti koji konkurišu za namenu 1) tačke I mogu konkurisati za subvenciju u iznosu od 300.000 dinara ili 400.000 dinara;

Privredni subjekti koji konkurišu za dve namene, i to za 1) i 2) tačke I stav 1. mogu konkurisati za subvenciju u iznosu od 600.000 dinara, i to: 450.000 dinara za namenu iz tačke 1) i 150.000 dinara za namenu i 2) tačke I stav 1.

Ukupan maksimalan broj subvencija koje će Ministarstvo odobriti je dvadesetijedan, i to: četiri subvencije po 600.000 dinara, pet subvencija po 400.000 dinara i dvanaest subvencija po 300.000 dinara – što čini ukupan iznos subvencija od 8.000.000 dinara.

Ukoliko su troškovi projekta privrednog subjekta veći od iznosa odobrene i isplaćene subvencije, korisnik subvencije dužan da obezbedi sopstvena sredstva za iznos razlike između ukupnih troškova i primljene subvencije.

INFORMACIJE

Dodatne informacije u vezi sa konkursom i konkursnom dokumentacijom se mogu dobiti preko telefona 011/26-44-944, radnim danom od 10 do 14 sati.

Ministarstvo će sve relevantne informacije u vezi sa Konkursom, kao i eventualna dodatna obaveštenja, objaviti na internet stranici Ministarstva (www.mtt.gov.rs).

Mejl adresa za elektronsku poštu je: ana.gemaljevic@mtt.gov.rs i slavica.djurdjevic@mtt.gov.rs

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu