ribnjak breg udesno

Sredstva za ribnjake u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta

ribnjak breg udesno

za poljoprivrednu proizvodnju – rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1ha i ne većoj od 100 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini do 80% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima. Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se isključivo objekati za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali). Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 70.000.000,00 dinara.

Pravo da konkurišu imaju privredna društva – registrovana za obavljanje delatnosti slatkovodne akvakulture. Sva privredna društva koja konkurišu moraju imati sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 20.12.2014. godine

Rok za završetak investicije (rekonstrukcija ribnjaka ili podizanja novih ribnjaka) je do 15.09.2015. godine.

Više na: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/upload/2014/konkursi/Konkurs_Ribnjaci_2014.pdf

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu