kuca na selu

Raspisan konkurs za kupovinu kuća za mlade bračne parove

„Danas započinjemo isto tako jednu čini se stratešku ideju u cilju da oživimo naša sela i olakšamo pložaj mladim bračnim parovima, koji iz podstanarskog statusa u gradovima,

kuca na selu

u opštinskim mestima, imaju želju da odu i da žive na selu“, rekao je potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin povodom raspisivanja konkursa za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Vasin je ovom prilikom izjavio da je ova akcija zahtevala složene pripreme, jer su se nametala brojna pravna pitanja koja je valjalo predvideti, objavio je Pres biro Vlade Vojvodine.

Predmet konkursa, čiji je nosilac Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu. Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih, opštinskih i prigradskih naselja. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 40 miliona dinara. Na ovaj način mladim bračnim parovima omogućena je kupovina 40 kuća.

Cilj konkursa je oživljavanje sela i povećanje nataliteta. Vasin je saopštip da će prednost će imati bračni parovi koji već imaju decu, odnosno broj dece. Zatim, iniciranje poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti. Takođe, povećanje broja žena, koje će biti vlasnice nepokretnosti, odnosno poboljšanje njihovog položaja.

Pravo učešća na konkursu će imati supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri u skladu sa zakonom. Učesnici konkursa u trenutku konkurisanja ne mogu biti stariji od četrdeset godina života, uslov je i da nisu u krvnom srodstvu sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti, da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da istu nisu otuđili u prethodnih pet godina.

Uslov za konkurisanje je da je bar jedan od supružnika zaposlen, a predstavnicima lokalnih samouprava biće upućen zahtev da licima kojima je pokrajina odobrila kupovinu nekretnine, pomognu sa sufinansiranjem njihovih putnih troškova. Takođe, uslov je i da supružnici imaju neprekidno pet godina prijavljeno boravište na teritoriji AP Vojvodine i da građevinska vrednost nekretnine ne prelazi 1,5 miliona dinara.

Nakon podnošenja ovih dokaza uz prijavu, kada Komisija proceni da su ispunjeni svi uslovi, supružnici mogu da pronađu kuću koju će prijaviti stručnoj komisiji, nakon čega će biti doneta konačna odluka.

Prijave će se primati do 15. januara 2015. godine.

Konkurs možete pogledati na: www.ravnopravnost.org.rs

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu