krave farma jedu

Podsticajna sredstva za energetski održive farme mlečnih krava

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata

krave farma jedu

energetski održivih farmi mlečnih krava.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata zemljoradničkih zadruga, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, privrednih društava i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, registrovanih za uzgoj goveda i proizvodnju mleka, za pripremu tople potrošne vode korišćenjem solarne energije u kombinaciji sa sistemom za rekuperaciju toplote

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 30.000.000,00 dinara.

Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom.

Rok za podnošenje prijave je 20. decembar 2014. godine. Imajući u vidu da rok za podnošenje prijava ističe u subotu 20. decembra 2014.godine, blagovremenim će se smatrati prijave koje su lično predate zaključno sa 22.decembrom 2014. godine pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, kao i prijave koje su predate putem preporučene pošte zaključno sa 20.12.2014.godine.

Tekst konkursa i više informacija na: www.psemr.vojvodina.gov.rs

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu