Fito farmacija

LG Seeds
mlade beracice jagoda

Fondacija Ana i Vlade Divac – podrška mladima u seoskim područjima

Fondacija Ana i Vlade Divac objavila je Konkurs za mlade poljoprivrednike/ce u okviru Projekta podrške mladima u seoskim područjima da

mlade beracice jagoda

pokrenu sopstvene biznise u oblasti poljoprivrede.

Putem konkursa će biti izabrano najmanje pet mladih poljoprivrednika/ca do 35 godina koji će dobiti sredstva za pokretanje ili proširenje sopstvenog poljoprivrednog biznisa u iznosu do 330.000 dinara. Sredstva za realizaciju projekta Fondacija je obezbedila uz podršku Ambasade Kanade u Srbiji. 

Konkurs je otvoren do 27. novembra 2014. godine. Odabrani mladi preduzetnici će dobiti podršku i mentoring,  ali i neophodnu opremu, materijal ili sertifikate. Više informacija o konkursu možete pogledati na sajtu: www.stvarnovazno.org.

 

prozor i muskatle

Kuće na selu za mlade bračne parove

Želite da živite na selu, u braku ste i imate manje od 40 godina? Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je konkurs koji se odnosi

prozor i muskatle

na zbrinjavanje mladih bračnih parova kroz kupovinu kuća na selu.

Pokrajina će participirati sa milion dinara za pojedinačnu kupovinu kuće.

Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslav Vasin, je potvrdio da je za ove namene opredeljeno 40 miliona dinara. To znači da bi do kraja godine mogla da se pomogne kupovina 40 kuća u vojvođanskim selima.

Jedan od uslova za učestvovanje na konkursu je da podnosioci zahteva nemaju nekretnine, ali i da narednih deset godina žive u kupljenoj kući.

Ukoliko bude interesovanja sledeće godine će za ove namene biti opredeljeno više sredstava.

slanina i šunka

Podsticaji za objekte i opremu za preradu mesa i mleka

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje objekata za preradu mesa i mleka.

slanina i šunka

Sredstva su namenjena za:

1. adaptaciju objekata za preradu mleka i mesa;

2. nabavku nove opreme za modernizaciju postojećih prerađivačkih postrojenja i razvoj novih proizvodnih linija za proširenje asortimana proizvoda od mleka,

3. nabavku novih linija, opreme i mašina, u cilju modernizacije kapaciteta u pogledu higijene i kvaliteta mesa i proizvoda od mesa.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici sa teritorije AP Vojvodine: fizičko lice – nosilac ili članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstava, zemljoradnička zadruga – registrovano poljoprivredno gazdinstvo, preduzetnik – fizičko lice upisano u Agenciju za privredne registre i registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima će biti pružena podrška u odabiru proizvoda koji će se proizvoditi, tehnologije proizvodnje, projektovanja i izrade idejnih rešenja za adaptaciju prostora i kupovinu potrebne nove opreme radi usklađivanja sa standardima EU u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka.

Prednost kod odabira korisnika će imati oni koji imaju nameru da prošire svoj asortiman i da se njihovi proizvodi brendiraju.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 40.000.000,00 dinara. Podsticajna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupne vrednosti investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost investicije.

Konkurs je otvoren zaključno sa 14.11.2014.godine.

Dodatne informacije: 021/487-4432 i 021/487-4414

Tekst konkursa i obrazac prijave možete preuzeti sa www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

dva praseta

Podsticajna sredstva za projekte energetski održivih farmi

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje

dva praseta

realizacije projekata energetski održivih farmi.

Pravo učešća na konkursu imaju: zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i preduzetnici registrovani za uzgoj životinja, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za realizaciju projekata: zagrevanja, hlađenja i ventilacije objekata na farmama svinja i pilića, korišćenjem otpadne biomase, sufinansiranjem:

A) nabavke i montaže novih postrojenja (kotlova) za sagorevanje biomase sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistem za automatizovano ili poluautomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema);

B) adaptacije postojećih sistema za grejanje, koji proizvode toplotnu energiju iz fosilih goriva (zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj i sl.) i dodavanje novog kotlovskog postrojenja za primarno korišćenje biomase u energetske svrhe, koje će biti u mogućnosti da radi kao vodeće ili u slučaju potrebe radi paralelno sa postojećim kotlovima, ukoliko isti zadovoljavaju u tehničkom smislu.

U cenu postrojenja navedenih pod tačkom A) i B) stava 1 ovog člana, ulaze i neophodni prateći elektro radovi za automatizovan ili poluautomatizovan rad kotlovskog postrojenja, kako bi se omogućio autonoman ili kombinovan rad u slučaju potrebe (nedostatak goriva, kvar na uređajima itd.) 

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 20.000.000,00 dinara (slovima: dvadesetmilionadinara).

Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom.

Rok za podnošenje prijave je 07. novembar 2014. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine pozivom na telefon: 021/487-43 37, svakog radnog dana od 09:00-11:00 sati ili putem elektronske pošte: psemr@vojvodina.gov.rs i na sajtu www.psemr.vojvodina.gov.rs.

 

Izložba u Tomaševcu

Sredstva za unapređenje rada udruženja stočara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke za 2014. godinu.

Izložba u Tomaševcu

Sredstva za sufinansiranje i refundiranje dela troškova unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u AP Vojvodini za 2014. godinu ukupno iznose 4.000.000,00 dinara. Raspodela predviđenih sredstva vršiće se za unapređenja rada udruženja odgajivača stoke, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine i koja su u sistemu Poljoprivrednih stručnih službi (Regionalnih odgajivačkih organizacija).

Sredstva predviđena za sufinansiranje i refundiranje dela troškova za unapređenja rada udruženja – asocijacija odgajivača stoke vršiće se po vrstama stoke i to: govedarstvo, svinjarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, konjarstvo, živinarstvo i pčelarstvo.

Sufinansiranje i refundiranje dela troškova za unapređenje rada udruženja odgajivača stoke u 2014. godini, vrši se za: edukaciju, razne manifestacije, poseta drugim udruženjima i razmena iskustava u oblasti stočarstva. Podržavanje programskih aktivnosti udruženjima takođe bi se ogledalo kod izrade propagandnih materijala, uređenja prostorija i nabavke neophodne opreme za rad udruženja (računar, digitalni fotoaparat, kamera, i dr.).

Potrebnu dokumentaciju zainteresovana udruženja mogu predati zaključno sa 30. oktobrom 2014. godine.

Tekst Konkursa i Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs

 

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

vino boce

Interfest u Novom Sadu uz vrhunska vina, delikatese, radionice i muziku

Interfest, najstariji međunarodni festival vina u Srbiji, održaće se od 13. do 15. juna ...
Detaljnije