Fito farmacija

LG Seeds
organsko povce u plasteniku

Dodatno vreme za prijavu projekta iz oblasti organske proizvodnje

Rok za prijavu za III konkurs NLB banke za najbolji projekat iz oblasti organske proizvodnje biće dodatno produžen do 15. septembra. Razlog su poplave

organsko povce u plasteniku 

koje su u maju pogodile Srbiju, u vreme kada je konkurs i raspisan, navodi se u saopštenju ove banke.

NLB banka kao organizator želi da produženjem roka izađe u susret svim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima kako bi imali dodatno vreme da se prijave.

Oni koji su se već prijavili imaće priliku da, ako procenjuju da je to potrebno, svoje projekte dopune. To mogu da učine do navedenog roka na isti način na koji su poslali prijavu.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju individualni poljoprivredni proizvođači sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom, a projekti moraju biti u skladu sa svim načelima sertifikovane organske proizvodnje i prerade hrane.

Ovaj Konkus se organziju treću godinu za redom, a projekat mora da sadrži kratak opis projekta, razlog za započinjanje projekta, detaljan opis aktivnosti na razvoju projekta, troškove realizacije, očekivane rezultate i vremenski okvir realizacije i podatke o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu.

Autora najboljeg projekta izabraće stručni žiri, a nagrada je milion dinara.

Takođe, ovaj projekat su podržala stručna udruženja i organizacije koje se bave organskom proizvodnjom i organizacijom proizvođača, Serbia Organica i Centar za organsku proizvodnju Selenča.

Više informacija o konkursu možete pronaći na adresi www.nlb.rs/organic/

traktori novi na izlozbi

Subvencija kredita za jesenju setvu produžena do 1. novembra

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Ministarstvom finansija i poslovnim bankama u cilju pripreme poljoprivrednih proizvođača za jesenju setvu, kao jednu od mera poljoprivredne politike, produžilo je primenu

traktori novi na izlozbi

Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku do 1.novembra 2014. godine, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkim zadrugama omogućen je pomenutim Pravilnikom olakšan pristup korišćenju kredita za nabavku reprodukcionog materijala za jesenju setvu (semena, đubriva i sredstava za zaštitu bilja) uz fiksnu kamatnu stopu od 6% na godišnjem nivou u periodu otplate kredita.

Pravilnikom su istovremeno predviđeni i povoljniji krediti za poljoprivredne proizvođače za nabavku poljoprivredne opreme i mehanizacije, takođe sa fiksnom kamatnom stopom od 6% na godišnjem nivou, kao i za nabavku stoke uz još povoljniju stopu od 4% na godišnjem nivou. Krediti se odobravaju sa rokom otplate od jedne do tri godine, uz mogućnost korišćenja perioda mirovanja (grejs perioda) do jedne godine koji ulazi u period otplate kredita.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači se mogu detaljnije informisati o uslovima ostvarivanja prava na ovaj vid kreditne podrške u ekspoziturama poslovnih banaka koje su zaključile ugovor sa Ministarstvom, a o kojim bankama se radi može se videti na internet prezentaciji Ministarstva u delu koji se odnosi na „Kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima“.

 

plastenici Lukino selo

Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja dostupna na sajtu Ministarstva poljoprivrede

Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014. do 2024. godine koju je Vlada Srbije usvojila 31. jula 2014. godine, objavljena je u

plastenici Lukino selo

 

„Službenom glasniku RS“, broj 85/14 od 12. avgusta 2014. godine.

Možete je pročitati na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Dokument je dostupan na: http://www.mpzzs.gov.rs/admin_images/meni_doc/4827014.0116.30-1_9e422f48a93d227.pdf 

kolaci na sajmu

Do 25. avgusta otvoren javni konkurs za finansiranje seoskih ženskih organizacija

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara za finansiranje projekata u 

kolaci na sajmu

oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija-Upoznajmo Vojvodinu.

Pravo učešća imaju seoske ženske organizacije u AP Vojvodini koje u programu rada imaju lokalne manifestacije i/ili etno kuće.

Prednost prilikom konkurisanja imaju ženske seoske organizacije koje će projektne aktivnosti realizovati u partnerstvu sa lokalnim Komisijama/Savetima za ravnopravnost polova.

Ciljevi finansiranja su: 

– afirmacija seoskog ženskog aktivizma i stvaralaštva kroz praktične politike
– povećanje nivoa znanja seoskih ženskih organizacija o vojvođanskim turističkim potencijalima i destinacijama
– podsticanje saradnje seoskih ženskih organizacija i lokalnih institucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova u cilju povećanja turističkih potencijala seoskih ženskih organizacija u AP Vojvodini
– podrška razvijanju kapaciteta organizacija za osnaživanje žena u oblasti organske proizvodnje,
– podsticanje saradnje, razmene iskustava i umrežavanja seoskih ženskih organizacija iz različitih delova u AP Vojvodini.

Konkurs je otvoren do ponedeljka 25. avgusta 2014. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona: 021/66 15 133, 021/66 15 77, ili putem elektronske adrese: zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs,zavod.ravnopravnost@gmail.com

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

 

 

Grncarija

Podsticaji za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je raspisalo Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima.

Grncarija

 

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima i to:

1. programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

2. programu za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno, poslovi domaće radinosti.

Pravo na korišćenje podsticaja imaju: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice.

Rok za podnošenje prijave po ovom konkursu je od narednog dana od dana objavljivanja konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije do 15.11.2014. godine.

Više informacija na:         

http://www.mpzzs.gov.rs/upload/javne_nabavke_doc/KONKURS%20NEPOLJOPRIVREDNE%202014.pdf

                  

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

Dan dobavljača – Agrobiznis 2019 u Novom Sadu

Dan dobavljača - Agrobiznis 2019, u organizaciji Razvojne agencije Vojvodine 9. aprila. Događaj će okupiti domaće kompanije, strane investitore koji ...
Detaljnije