Kurs za rukovaoce sušara na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu

ulaz u Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu već oko dvadeset godina radi na posebnoj obuci stručnjaka koji brinu o sušenju i skladištenju svega onoga što se u domaćoj poljoprivredi proizvede.

Ova obuka se obavlja u okviru planiranog kursa.

Preko 800 rukovaoca sušara iz Srbije i regiona do sada je pohađalo kurs, što je najvažniji dokaz njegovog kvaliteta i potrebe. To je najkompetentniji kurs u Srbiji, a predavači su profesori Poljoprivrednog fakulteta sa višedecenijskim iskustvom kako u obrazovanju tako i u praksi.

Organizatori pozivaju rukovaoce sušarom na ovu obuku, pa čak i ako su je pohađali pre nekoliko godina.

Višestruka korist:

1. da ćete znatno smanjiti opasnost od požara,

2. da ćete potrošiti manje goriva za sušenje,

3. da ćete imati bolji kvalitet proizvoda koji sušite i

4. da ćete povećati odgovornost rukovaoca sušare, a to sve zahvaljujući novom znanju i certifikatu koje će rukovaoci steći.

Odlukom nastavno-naučnog veća Fakulteta odobren je plan i program kursa u trajanju od 30 časova – pet radnih dana. On obuhvata: goriva, gorionike, enegetiku, tehnologije sušenja, konstrukcije sušara, opremu na centru, rukovanje sušarom, automatiku, evidenciju rada, održavanje, protivpožarne i bezbednosne mere i dr.

Svaki polaznik kursa dobija knjigu.

Nastavu će održati prof. dr Mirko Babić i doc. dr Ivan Pavkov sa saradnicima.

Po održanom kursu organizuje se ispit – provera znanja pred tročlanom komisijom. Ispit i uručivanje sertifikata biće nedelju dana posle završenog kursa.

Nakon uspešno završenog ispita svaki slušalac dobija: CERTIFIKAT O ZAVRŠENOM KURSU ZA RUKOVAOCA SUŠARA U POLJOPRIVREDI koji potpisuje Dekan Poljoprivrednog fakulteta i ispitna Komisija.

Termin kursa je od 30. januara do 03. februara 2017, a održava se na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, svakodnevno od 9-15 časova, tokom 5 radnih dana.

Kontakt: Prof. dr Mirko Babić ili dr Ivan Pavkov Poljoprivredni fakultet, 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 8. Tel: (021) 485-3441 (dr Mirko Babić); (021) 485-3318 (dr Ivan Pavkov); (021) 459-958; Mob:(063) 531-686; (064) 246-38-70, Fax: (021) 459-989, E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs; ivan.pavkov@polj.uns.ac.rs

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?