Konkurs za bespovratna sredstva za kupovinu kuća na selu traje do 1. novembra

kuca na selu

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuća na selu sa okućnicama za državljane Srbije mlađe od 45 godina

Od danas je moguće konkurisati sa kupovinu kuća na selu, čime Vlada Srbije, Ministarstvo za brigu o selu, nastavlja podsticaje za oživljavanje sela. Uslovi za one punoletne državljane Srbije (ne u kraćem periodu od tri godine) koji žele da konkurišu je da su mlađi od 45 godina, da nemaju imovinu – stanove ili kuće, ali mogu da imaju poljoprivredno zemljište. Zainteresovani mogu da pripadaju sledećim kategorijama: pojedinac, samohrani roditelj, bračni par, vanbračni partneri.

Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom. Jedinica lokalne samouprave izjavom potvrđuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom za koju se podnosioci prijave opredele.

Vrednost nepokretnosti do 1.200.000 dinara

Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

Procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara. Tržišnu vrednost seoske kuće sa okućnicom utvrđuje jedinica lokalne samouprave samostalno, ili u saradnji sa nadležnim poreskim organom, nadležnim organom za geodetske poslove ili angažovanjem licenciranih procenitelja o trošku jedinice lokalne samouprave. Dodeljena bespovratna sredstva biće preneta jedinici lokalne samouprave nakon zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava koji zaključuju Ministarstvo, jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom i podnosilac prijave kome su rešenjem ministra odobrena bespovratna sredstva.

Bespovratna sredstva se uplaćuju jedinici lokalne samouprave, u roku predviđenom ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava, na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike nižem nivou vlasti. Po uplati sredstava na račun jedinice lokalne samouprave, zaključuje se ugovor o prodaji nepokretnosti između podnosioca prijave kome su rešenjem ministra odobrena bespovratna sredstva i prodavca nepokretnosti, a čija je ugovorna strana i jedinica lokalne samouprave, koja je u obavezi da sredstva prenese na namenski račun prodavcu nepokretnosti po zaključenom ugovoru o prodaji nepokretnosti.

Kuća na selu ne može se otuđiti narednih 10 godina

Podnosioci prijave koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti sa prodavcem nepokretnosti i nepokretnost mora biti osigurana u navedenom periodu. Nepokretnost stečena dodelom bespovratnih sredstava ne može biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti sa prodavcem nepokretnosti.

Rok za podnošenje prijave teče od narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2023. godine. Bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra 2023. godine.

INFORMACIJE

Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs. Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu mirjana.vesic@mbs.gov.rs, milos.petrovic@mbs.gov.rs, ivana.lijeskic@mbs.gov.rs, ili na brojeve telefona 011 311 7633, 011 311 2016 i 011 267 3024.

OVDE preuzmite TEKST KONKURSA i ostalu dokumentaciju

Preporučujemo: Više od 90% žena na selu nema ni metar zemljišta u svom vlasništvu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede