Konkurs za bespovratna sredstva za kupovinu minibuseva otvoren do 21. aprila

konkurs za minibus

Konkurs za bespovratna sredstva za kupovinu minibuseva otvoren do 21. aprila. Prijave podnose jedinice lokalne samouprave. 

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji republike Srbije za 2022. godinu.

Cilj Programa je unapređenje uslova života i rada na selu obezbeđivanjem prevoza stanovništvu u seoskim sredinama. Realizacijom Programa rešavaju se osnovne potrebe kretanja seoskog stanovništva, a sve u cilju omogućavanja kvalitetnijeg života u ruralnim sredinama, bolje povezanosti i efikasnije prohodnosti između ruralnih sredina, odnosno sela i opštinskih odnosno gradskih sedišta.

Podnosilac prijave na javni konkurs su jedinice lokalne samouprave. Svaka jedinica lokalne samouprave može konkurisati samo jednom prijavom.

Bespovratna sredstva namenjena su za kupovinu minibuseva u beloj boji sa ukupno dvadeset i jednim putničkim sedištem (20+1). Minibusevi će se koristiti isključivo za potrebe prevoza seoskog stanovništva iz jednog sela u drugo selo ili iz sela u gradsko/opštinsko sedište. Sredstva nisu namenjena za kupovinu polovnih vozila, troškove registracije predmetnog vozila, troškove osiguranja i druge troškove, koji nisu u vezi sa namenom.

Za minibus bespovratno sedam miliona dinara

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu minibusa iznosi 7.000.000,00 dinara.
Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike ka nižem nivou vlasti. Dodeljeni iznos bespovratnih sredstava smatra se konačnim dodeljenim iznosom za namenu predviđenu Programom. Ministarstvo za brigu o selu ne preuzima obavezu finansiranja dodatnih troškova. Ukoliko nastanu dodatni troškovi u vezi sa realizacijom projekta, potrebna dodatna sredstva mora obezbediti jedinica lokalne samouprave iz sopstvenih prihoda ili iz drugih izvora finansiranja (donacije itd).

Kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava

Komisija utvrđuje predlog rešenja o dodeli bespovratnih sredstava na osnovu sledećih kriterijuma koji se boduju:

  • Stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave u skladu sa propisima kojima se uređuje regionalni razvoj (do 25 bodova);
  • Broj sela koji će imati benefit od realizacije ovog projekta (do 20 bodova);
  • Seosko stanovništvo se nalazi u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 i preko 500 m, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi („Službeni glasnik RSˮ broj 132/21) ( do 15 bodova);
  • Finansijsko učešće jedinice lokalne samouprave u realizaciji projekta (do 5 bodova);
  • Udaljenost sela od gradskih i opštinskih sedišta izražena u kilometrima (do 20 bodova);

Efekat dobijanja bespovratnih sredstava za kupovinu minibusa na regulisanje prevoza seoskog stanovništa u okviru jedinice lokalne samouprave (do 15 bodova).

Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne pristupi zaključivanju ugovora iz stava 1. ove glave, poništava se rešenje o dodeli bespovratnih sredstava. Za nabavku predmetnih dobara, jedinica lokalne samouprave je u obavezi da započne postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl.Glasnik RS“ 91/19) u roku od 5 dana od dana uplate bespovratnih sredstava na račun jedinice lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da realizuje projekat u roku od sedam meseci od dana zaključivanja ugovora i ne može otuđiti predmetno vozilo u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji sa prodavcem vozila.

Komisija će vršiti kontrolu realizacije svih projektnih aktivnosti, a jedinica lokalne samouprave je u obavezi da omogući vršenje kontrole.

Konkurs je otvoren do 21. aprila 2022. godine.

Informacije

Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs.
Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adrese: milos.djokic@mbs.gov.rs i emilija.markovic@mbs.gov.rs i na broj telefona 011 311 0854.

OVDE možete preuzeti konkurs u celini

Preporučujemo: Priča o selu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede