Konkurs za poljoprivredne škole za razvoj zadrugarstva

Konkurs: Dodela bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Drugi konkurs o dodeli bespovratnih sredstava javnim srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine, za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva u 2019. godini

Cilj Konkursa jeste podrška Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstva u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja na temu zadrugarstva, u saradnji sa Zadružnim savezom Vojvodine.

Realizacija cilja je kroz projektne aktivnosti (predavanja stručnjaka za zadružno organizovanje, posete zadrugama i nagrađivanje) i upoznavanje učenika sa radom savremenih  zadruga, na teritoriji AP Vojvodine, koje posluju u skladu sa Zakonom o zadrugama.

Namena sredstva 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po ovom konkursu jeste 528.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100 % od ukupne vrednosti projekta.

Prilikom obračuna, uzima se ukupna vrednost projekta s porezom na dodatu vrednost (PDV).

Sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za realizaciju projektnih aktivnosti na temu zadrugarstva, i to:

1. Troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola, radi posete zadrugama u iznosu do 40.000,00 dinara

2. Troškovi ishrane učenika srednjih škola prilikom posete zadrugama u iznosu od 400,00 dinara po jednom učeniku

3. Troškove nagrada za najbolje tri prezentacije koju će ustanove dostaviti nakon obilaska zadruga

Konkurs je otvoren zaključno sa 18.10.2019. godine.

INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487 45 46 od 10 do 14 časova.

Tekst Konkursa, obrazac prijave i pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu