rukovanje crtez

Konkurs za podršku zemljoradničkim i poljoprivrednim zadrugama u 2019. godini

Konkurs: Za novoformirane zadruge do 7,5 miliona dinara, do 15 miliona dinara za stare zadruge i do 60 miliona dinara za složene zadruge.

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća raspisao je Javni konkurs za realizaciju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2019. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija.

Zemljoradničke i poljoprivredne novoformirane, stare i složene zadruge mogu biti podnosioci prijave na konkurs zajedno sa jedinicom lokalne samouprave.

Cilj Programa

Cilj Programa je sistemsko unapređenje poslovanja zadruga, kao i kvaliteta života u ruralnim sredinama kroz ravnomerniju raspodelu dohotka i povećanje ekonomskih mogućnosti u sklopu ravnomernog regionalnog razvoja.

Realizacijom Programa se unapređuje zadružni sistem i povećava konkurentnost, ali se obuhvata i aspekt društvenih i socijalnih promena u kojima su zadruge značajan akter.

Razvoj proizvodnih i prerađivačkih kapaciteta zadruga je preduslov da se one ravnopravno uključe u tržište finalnih prehrambenih proizvoda.

Koliko sredstava je obezbeđeno?

Maksimalan predviđen iznos bespovratnih sredstava:

  • Za novoformirane zadruge 7.500.000,00 dinara;
  • Za stare zadruge 15.000.000,00 dinara;
  • Za složene zadruge 60.000.000,00 dinara.

Svi traženi iznosi za realizaciju projekta uključuju i porez na dodatu vrednost.

Dobra pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava čine imovinu zadruge u zadružnoj svojini.

Zadruge koje su stekle pravo svojine na dobrima koja su pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava, ne mogu ista otuđiti u roku od pet godina od dana zaključenja ugovora.

Dobra pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava ne mogu biti predmet hipoteke ili zaloge radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu u roku od pet godina od dana zaključenja ugovora.

Namena sredstava

Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje sledećih projektnih aktivnosti:

1. Nabavku živih životinja od privrednih društava registrovanih za trgovinu na veliko životinjama za potrebe formiranja ili povećanja osnovnog stada, osim nabavke muških goveda.

2. Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;

3. Nabavku opreme za preradu mleka i mesa;

4. Nabavku opreme i mehanizacije za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;

5. Nabavku opreme i mehanizacije za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu i podizanje matičnih zasada;

6. Nabavku opreme i mehanizacije za proizvodnju i preradu ukrasnog, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja;

7. Nabavku opreme i mehanizacije za skladištenje i preradu žitarica;

8. Nabavku opreme za pčelarstvo;

9. Izgradnju montažnih objekata od prefabrikovanih elemenata i nabavku opreme za finalnu preradu poljoprivrednih proizvoda (samo za složene zadruge).

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

1. Troškove nabavke građevinskog materijala i izvođenja građevinskih radova (osim za složene zadruge);

2. Troškove overe ugovora kod javnog beležnika;

3. Troškove za kupovinu polovne i reparirane opreme i materijala;

4. Pokrivanje troškova dugovanja iz prethodnog perioda;

5. Plaćanje putem kompenzacije i cesije;

6. Novčane kazne i troškove parničnog postupka;

7. Troškove bankarskih provizija, kredita, kursnih razlika;

8. Kreditiranje trećih lica;

9. Konsultantske i marketinške usluge;

10. Troškove za prikupljanje dokumentacije za prijavu na konkurs;

11. Troškove garancija i polise osiguranja;

12. Troškove prevoza;

13. Prometa između povezanih lica;

14. Trajna obrtna sredstva;

15. Troškove uvoza, carine, špedicije;

16. Troškove zakupa i lizinga;

17. Troškove amortizacije i održavanja.

18. Troškove nabavke koncetrovane i kabaste stočne hrane.

Trajanje Konkursa

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do 15.8.2019. godine za novoformirane i stare zadruge, a za složene zadruge rok je do 01.9.2019. godine.

Konkurs u celini i obrasce za prijave preuzmite OVDE

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?