Konkurs za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom – Prijava do 15.9.

kuca na selu

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2021. godinu.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po кonkursu iznose 25 miliona dinara.

Rok za prijavu na кonkurs je 15. septembar 2021. godine.

Predmet кonkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu.

Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veći od 1.000.000 dinara. Građevinska vrednost nekretnine ne sme biti veća od 2.000.000 dinara.

Uslovi za učešće na konkursu

Učesnici na konkursu mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju određene uslove.

Između ostalog, jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina u momentu podnošenja prijave.

Takođe, ne mogu biti vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja konkursa.

Uslov je i da jedan od supružnika ili partnera bude u radnom odnosu.

Učesnici konkursa ne mogu biti u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.

O uslovima učešća i obaveznoj dokumentaciji možete se informisati OVDE

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova.

Sve informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na adresu: konkurs@ravnopravnost.org.rs

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?