pcele na poletaljcii

Konkurs Grada Zrenjanina za podršku pčelarima

Konkurs je otvoren je do utroška novca, najkasnije do 3. septembra. 

Grad Zrenjanin raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo u 2019. godini na teritoriji grada Zrenjanina.

Za ove namene predviđen je ukupan iznos od četiri miliona dinara.

Sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu od 100 odsto od plaćenog iznosa cene kupljenih pčelinjih društava i košnica. 

Iznos odobrenih sredstava po jednoj prijavi iznosi do 100.000 dinara.

Korisnik podsticajnih sredstava je fizičko lice, nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs je otvoren je do utroška novca, najkasnije do 3. septembra. 

Uslovi za učešće na Konkursu

Opšti uslovi za učešće na Konkursu između ostalog su i da je podnosilac prijave sa teritorije Grada Zrenjanina i da je izmirio poreske obaveze i obaveze po ranije odobrenim zahtevima. 

Investicija mora da je realizovana u 2019. godini.

Podnosilac prijave mora namenski da koristi i ne otuđi niti da drugom licu da na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od pet godina od dana nabavke opreme.

Sredstva će se isplaćivati u skladu sa prilivom sredstava u budžet grada. 

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom podnosilac treba da dostavi lično na šalteru 2 Prijemnog odeljenja grada Zrenjanina sa naznakom “Konkurs za dodelu sredstava za nabavku novih pčelinjih društava i opreme, za pčelarstvo u 2019 godini, na teritoriji grada Zrenjanina” za Odsek za poljoprivredu i ruralni razvoj. 

Kontakt za dodatne informacije 

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti lično od 10 do 13 sati u Odseku za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Zrenjanina. 

VIŠE O KONKURSU NA: www.zrenjanin.rs “Konkursi i oglasi”.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu