Fondovi ponudili zastoj u otplati kredita poljoprivrednicima

uredba
Fondovi u Vojvodini koji se bave kreditiranjem poljoprivrednika obustavili su rad sa strankama putem neposrednog kontakta, ali i ponudili zastoj u otplati obaveza (moratorijum) po kreditima.
Razvojni fond AP Vojvodine nudi zastoj u otplati obaveza (moratorijum) po kreditima u korišćenju kod Fonda u trajanju od 90 dana, odnosno dok traje vanredno stanje uvedeno zbog pandemije.
Pravo na moratorijum u otplati kredita imaju svi korisnici kredita za obaveze koje dospevaju počev od 20.03.2020. godine. Sve obaveze koje dospevaju u periodu moratorijuma će biti uključene u anuitete preostale nakon isteka moratorijuma, odnosno krajnji rok otplate kredita se neće menjati.
Za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke po kojima rok konačne otplate kredita ističe u periodu moratorijuma, obaveza korisnika kredita je da kredit otplati u skladu sa zaključenim ugovorom o kreditu (najkasnije 30 dana pre isteka garancije) ili da obezbedi produženje roka važenja garancije.
Smatraće se da su korisnici kredita prihvatili ovu Ponudu ako u roku od 10 dana, odnosno do 30.03.2020. godine ne odbiju Ponudu upućivanjem odgovora na email: kreditno@rfapv.rs, ili putem redovne pošte na adresu: Razvojni fond AP Vojvodine, 21000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara 7a). Prihvatanje ove Ponude ne uskraćuje pravo da korisnici tokom perioda moratorijuma vrše uplate po kreditnim obavezama u skladu sa svojim mogućnostima.
Rad sa strankama neposrednim kontaktom obustavio je i Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede.
Ovaj Fond obezbeđuje nastavak obavljanja poslova putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem. Кontakt podaci su: Bulevar Mihajla Pupina 6, 21000 Novi Sad, Republika Srbija, email adresa: fondpolj@vojvodina.gov.rs, a telefoni su: 021 557 451, 021 557 452 i 021 557 453.
I Pokrajinski fond za razvoj poljopirvrede ponudio je uvođenje zastoja (moratorijuma) u otplati kredita u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije. Trajanje moratorijuma je  90 dana.
Zastoj u otplati podrazumeva:
• Produžetak roka otplate kredita za 90 dana
• Redovna kamata koja se obračunava za vreme moratorijuma biće pripisana dugu i raspoređena ravnomerno na preostali rok otplate kredita
• Stopiranje obračuna zatezne kamate i izvršenje prinudne naplate, kao i zaustavljanje drugih pravnih radnji u vezi sa naplatom potraživanja.
Pravo na moratorijum u otplati kredita imaju svi korisnici kredita za obaveze počev od dana objavljivanja ove Ponude, odnosno počev od 20.03.2020. godine.
Smatraće se da su korisnici prihvatili ovu Ponudu ako u roku od 10 dana, odnosno do 30.03.2020. godine ne odbiju.
Ukoliko neko želi da nastavi sa redovnom otplatom obaveza po kreditima i ne prihvati predloženu ponudu, neophodno je da Fondu dostavi  izjavu da ponudu odbija (upućivanjem odgovora na fondpolj@vojvodina.gov.rs, ili putem redovne pošte na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, Bulevar Mihajla 16, 21000 Novi Sad).
Prihvatanje ove Ponude ne uskraćuje pravo da se tokom perioda moratorijuma vrše uplate po kreditnim obavezama u skladu sa mogućnostima korisnika.
Garancijski fond AP Vojvodine će nastaviti da obavlja poslove koji su se obavljali u neposrednom kontaktu sa strankama i to putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem. Кontakt podaci su:Hajduk Veljkova 11, 21137 Novi Sad,  Republika Srbija.
Кancelarija direktora: office@garfond.rs
Poslovni sektor: garancije@garfond.rs
Sektor poslovne podrške: podrska@garfond.rs
Sektor upravljanja rizicima i rizični: rizici@garfond.rs
A.M.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede