DIATOMIC mreža obezbeđuje bespovratna sredstva u iznosu od 1.610.000 evra

Do kraja januara možemo da konkurišemo na poziv za dodelu sredstava DIATOMIC mreže.

Program podrške DIATOMIC mreže namenjen je inovativnim startapima, malim i srednjim preduzećima kao i istraživačkim organizacijama sa sedištem u Evropi.
 
U svom drugom i poslednjem pozivu, DIATOMIC obezbeđuje bespovratna sredstva u iznosu od 1.610.000 evra.
 
Prijava preko online obrasca
Za sredstva iz ovog fonda mogu konkurisati mali konzorcijumi sa najviše tri partnera, a to se odnosi na startape, mala i srednja preduzeća, kao i tehnološko-istraživačke centre sa sedištem u Evropi. 

Iznosi za ove timove kreću se do 200.000 evra po projektu, odnosno do 100.000 evra po partneru. 

DIATOMIC želi da investira u inovativna rešenja zasnovana na elektronskim komponentama, senzorima, pametnim tehnologijama i sistemima.

U fokusu su sektori zdravstva, poljoprivrede, kao i industrijske proizvodnje (Industrija 4.0). 

Ovaj projekat finansira se iz sredstava EU kroz program za istraživanje i inovacije Horizont 2020 u okviru Ugovora o grantu br. 761809.

Ko može da se prijavi?

Poziv je usmeren ka malim konzorcijumima od najviše tri partnera i to iz EU zemalja, kao i pridruženih zemalja.

Pojedinačni konzorcijum mora da okuplja tehnološko-istraživačko centre u domenu napredne mikroelektronike i „pametnih“ integrisanih sistema (tzv. centri kompetencija), kao i inovativne startape, odnosno mala i srednja preduzeća na polju zdravstva, poljoprivrede, te industrijske proizvodnje.

Podnosioci aplikacija moraju biti startapi, tj. mala i srednja preduzeća. DIATOMIC kroz svoju mrežu aktivno pruža pomoć pri traženju partnera ili uspostavljanju konzorcijuma. U fokusu su proizvodi, procesi i usluge sa visokim komercijalnim potencijalom. 

Napomena: neophodno je da se predložena rešenja zasnivaju na elektronskim komponentama i „pametnim“ sistemima.

Prijavljivanje

Krajnji rok za prijavljivanje je 31. januar 2019. godine, a aplikacije se podnose preko online obrasca.

Za više informacija, posetite zvaničan veb sajt DIATOMIC-a

 

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu