Bespovratna sredstva za zadruge za preciznu poljoprivredu i preradu

bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva zadruge mogu ostvariti za sisteme i opremu za preciznu sadnju, setvu i žetvu, digitalne sisteme za navodnjavanje, robotizovane sisteme za ishranu i mužu koji se koriste na stočarskim farmama, opremu za pripremu proizvoda za tržište.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete je raspisao Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Za ove namene obezbeđeno je 50 miliona dinara.

Cilj ovog konkursa je unapređenje proizvodnih procesa, kao i podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti zemljoradničkih ili poljoprivrednih zadruga.

Predmet konkursa je kupovina opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete neophodne za realizaciju investicionog projekta, čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 2.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Oprema i sistemi za preciznu poljoprivredu jesu sredstva za proizvodnju, obradu i preradu koja moraju biti nova, a koja podrazumevaju korišćenje savremenih tehnologija u preciznoj poljoprivredi, i to:

1. Sistemi i oprema za preciznu sadnju, setvu i žetvu

2. Digitalni sistemi za navodnjavanje

3. Robotizovani sistemi za ishranu i mužu koji se koriste na stočarskim farmama

4. Oprema za pripremu proizvoda za tržište

Oprema za prerađivačke kapacitete podrazumeva novu opremu za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Pravo da konkurišu imaju zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u pokrajini koje su izmirile obaveze iz prošle godine za navodnjavanje–odvodnjavanje i nemaju duga po ugovorima za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

Sedište zadruga mora da se nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koje realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.

Koliko bespovratnih sredstava ?

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 50.000.000,00 dinara.

Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 1.000.000,00 dinara do 5.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Konkurs je otvoren do 16.3.2020. godine.

INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 13.00 časova na telefone

021/487 4071, 021/487 4158

KONKURS U CELINI PREUZMITE OVDE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?