solarni panel

Bespovratna sredstva za primenu solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima

Sredstva za sufinansirnje projekta u iznosu od maksimalno 80 % vrednosti investicije.

Javni Konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima raspisao je Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo,
– zemljoradnička zadruga

Bespovratna podsticajna sredstva mogu se koristiti za:

Namena A) korišćenja solarne energije (putem fotonaponskih panela) za zadovoljenje energetskih potreba u poljoprivrednim gazdinstvima, sa ciljem nabavke i montaže fotonaponskih solarnih panela sa pratećom opremom, za autonomno generisanje i napajanje električnom energijom, a da pri tome solarna elektrana nije priključena na sistem za distribuciju električne energije; U cenu postrojenja ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi.

Namena B) korišćenja solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostala prateća elektro i mašinska oprema; U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:

1. sve vrste građevinskih radova;

2. kupovinu polovne opreme i materijala;

3. poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;

4. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

Iznos sredstava

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 25.000.000,00 dinara.

Za Namenu A – 18.000.000,00 dinara.

Za Namenu B – 7.000.000,00 dinara.

Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekta u iznosu od maksimalno 80 % vrednosti investicije.

Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi:
– Za namenu A: 3.000.000,00 dinara 
– Za namenu B: 800.000,00 dinara 

Pravo učešća na Konkursu imaju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Rok za podnošenje prijave je 4. oktobar 2019. godine.

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs

Konkurs u celini preuzmite OVDE

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu