Bespovratna sredstva za nove ribnjake i rekonstrukciju postojećih

riba

Bespovratna sredstva za podizanje i rekonstrukciju ribnjaka u obimu do 70% od ukupne vrednosti zemljanih radova bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2021.godinu.

Cilj konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 100 ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine.

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe:

  • rastilišta,
  • mladičnjaci,
  • tovilišta,
  • zimovnici,
  • izlovni i obodni kanali.

Korisnici sredstava po ovom konkursu su pravna lica sa teritorije AP Vojvodine, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu:

– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Bespovratna sredstva do 70 odsto

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 20.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 70% od ukupne vrednosti zemljanih radova bez PDV-a.

Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje korisnik sredstava.

Celokupan iznos PDV-a pada na teret Korisnika sredstava.

• iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru.

• iznos sredstava za podršku podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Podnosilac prijave za podizanje novih ribnjaka može podneti samo jednu prijavu po konkursu ili najviše dve prijave po podnosiocu za rekonstrukciju postojećih ribnjaka za najviše dva zasebno registrovana ribnjačka objekta – ribnjak

Namena bespovratnih sredstava

Po prijavama koje se podnose za izvođenje zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih ribnjaka, sredstva se dodeljuju za realizaciju utvrđenih projektom i ugovorom i to za sledeće radove:

1. Čišćenje terena
2. Izrada nasipa
3. Korekcija krune postojećeg nasipa
4. Iskop materijala, razastiranje i nasipanje
5. Izgradnja obodnog kanala
6. Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta
7. Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu
8. Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala
9. Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju
10. Razastiranje iskopanog materijala
11. Škarpiranje kosina kanala i nasipa
12. Nabijanje nasipa vibroježom
13. Izrada pregradnog nasipa
14. Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

Bespovratna sredstva po jednoj prijavi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Konkurs je otvoren do 15.9.2021. godine.

Informacije 021/4881-851; od 10 do 14 časova.

Tekst konkursa, Pravilnik i obrazac prijave, mogu se preuzeti OVDE   

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?