Bespovratna sredstva za mlade u ruralnim sredinama

mladi u plasteniku

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90 % od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2019. raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu.

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.

Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, podsticanje prerade na gazdinstvu kao i podsticanje osnivanja malih pivara.

Visina i namena sredstava

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini predviđeno je ukupno 250.000.000,00dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90 % od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1) Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
2) Podrška preradi na gazdinstvu
3) Podrška malim pivarama.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu proizvodnje.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre donošenja odluke o dodeli sredstava.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina.

Podsticaje mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2019. godine ili će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do dana zaključenja ugovora.

Pravo na podsticaje za Podršku preradi na gazdinstavu i Podršku malim pivarama ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji će se kao preduzetnik ili pravno lice registrovati u Agenciji za privredne registre i kao takvi upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do momenta potpisivanja ugovora.

Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“,
br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).

Konkurs je otvoren do 22.4.2019. godine.

Informacije

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4430 od 10 do 13 časova.

KONKURS, PRAVILNIK, OBRAZAC PRIJAVE I OSTALE INFORMACIJE POGLEDAJTE OVDE

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?