Fito farmacija

LG Seeds

Konkurs za dodelu sredstava za radove na pošumljavanju u Vojvodini

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu

Cilj Konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine, unapređivanje otvorenosti šuma, i unapređivanje rasadničke proizvodnje.

Predmet konkursa je dodela sredstava za radove na pošumljavanju – podizanju novih šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva i dodela sredstava za nabavku opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala.

Iznos i namena sredstava  

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 153.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:
– za pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima do 160.000,00 dinara po hektaru;
– za pošumljavanje mekim lišćarima do 120.000,00 dinara po hektaru;
– za pošumljavanje bagremom do 100.000,00 dinara po hektaru.

Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.

2. Unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom i rekonstrukcijom šumskih puteva u ukupnom iznosu do 115.000.000 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:
– za izgradnju šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) do 4.000.000,00 dinara po kilometru;
– za rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS) do 2.500.000,00 dinara po kilometru;

Sredstva se dodeljuju za izgradnju tvrdih šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) i rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS), koji su u funkciji gazdovanja šumama u državnoj svojini i svojini pravnih lica.

3. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 18.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za unapređivanje rasadničke proizodnje finansiranjem nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala (na primer: mašine i oruđa za rad u rasadnicima, bunari i zalivni sistemi, podizanje ograda oko rasadnika i sl.).

Vremenski okvir konkursa   

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste za tačke 1. i 3. zaključno sa 30.8.2019. godine, a za tačku 2. zaključno sa 25.4.2019. godine.

Kontakt i dodatne informacije  

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852.

Obrazac prijave i prateći obrasci za sve tačke mogu se preuzeti u Sektoru za šumarstvo Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, II sprat, krilo E, soba 3) ili sa sajta sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Sve informacije o ovom i ostalim konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo OVDE 

 

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

Poljoprivredni sajam ove godine od 11. do 17. maja

Poljoprivredni sajam ove godine - izložbe, skupovi, edukacije, prezentacije, poslovni susreti, primena nauke u poljoprivredi ...
Detaljnije