Nis agro


Fito farmacija

LG Seeds

U Zrenjaninu je održano 7. Savetovanje pčelara srednjeg Banata

U Zrenjaninu 16. februara, u Kulturnom centru, sedmi put, u organizaciji pčelarskih društava “Milivoj Bugarski” i “Akac” održano je Savetovanje pčelara srednjeg Banata. Kao i prethodnih godina savetovanje je okupilo pčelare, izlagače opreme i pribora za pčelarenje i zainteresovane građane. 

Pcelari na savetovanju Zrenjanin

U okviru edukativnog dela o Dobroj pčelarskoj praksi govorio je doktor Nebojša Nedić, predavač na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. On je rekao da Dobra pčelarska praksa podrazumeva da pčelar tokom pčelarenja ne čini ništa loše pčelama i životnoj okolini. To je važan uslov dobijanja kvalitetnih pčelinjih proizvoda. U tom smislu važno je ispoštovati pravilnu tehniku pčelarenja i obratiti pažnju na pakovanje i čuvanje meda i drugih proizvoda pčela. Nedić je u drugom delu svog predavanja govorio o prevenciji i sanaciji bolesti pčela.

Predavanje

O tehnici pčelarenja LR košnicom govorio je šabački pčelar Rajko Pejanović, a Ivan Ivanić, predstavnik preduzeća “Medino” informisao je prisutne o načinu i uslovima otkupa meda. 

Zaineresovani pčelari mogli su da, u okviru prodajne izložbe jedanaest izlagača, kupe opremu i pribor za pčelarenje. Bilo je tu košnica, ramova, sakupljača polena, bežalica, hrane za pčele, ambalaže.

Savetovanje pčelara srednjeg Banata upisano je u Zvanični kalendar pčelarskih manifestacija Saveza pčelarskih organizacija Srbije i Vojvodine.

 

 

 

 

 

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao konkurse

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurse za četiri kreditne linije u 2014. godini: nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje, podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova, žice i opreme u vinogradarstvu, nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi i nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo.

Krediti za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje biće odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou. Za ova sredstva mogu konkurisati poljoprivredna gazdinstva – fizička i pravna lica. Maksimalni iznos je 15000 evra.

Sredstva za podizanje višegodišnjih zasada dodeljivaće se poljoprivrednim gazdinstvima, fizičkim licima, sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou. Iznos kredita je od hiljadu do 10000 hiljada evra.

Za nabavku mehanizacije sredstva mogu koristiti poljoprivredna gazdinstva, i fizička i pravna lica. Kamatna stopa je 2% na godišnjem nivou, a kreditiraće se iznosi od hiljadu do 20000 hiljada evra.  

Krediti za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo biće odobravani uz kamatnu stopu od 2% na godišnjem nivou. Minimalni iznos je hiljadu evra, a maksimalni do 5000 hiljada evra. Mogu aplicirati registrovana gazdinstava i fizička i pravna lica.

Sve kamate su vezane za valutnu klauzulu. Za kreditna sredstva mogu aplicirati lica sa područja AP Vojvodine, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Svi konkursi su otvoreni od 16. februara 2014. do 15. marta 2014. godine.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama fonda, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

 

Salašari u Mužljanskim ritovima čuvaju tradiciju banatske ravnice

U Mužljanskim ritovima nekada je bilo mnogo salaša. Nestali su pre više od sto godina. Sada ih je u ovom delu Banata samo pet. Otrgnuti od zaborava čekaju sve one koji žele da vide kako se na salašima nekada živelo.

Promocija salaša u Mužljanskim ritovima

Ovu poruku poslali su salašari posetiocima “Festivala salaša” koji je održan 17. i 18. januara 2014. godine  u Domu kulture u Mužlji, a u organizaciji Udruženja porodičnih gazdinstava klastera “Fokus”.

Vlasnici salaša predstavili su proizvode koje proizvode u okviru svojih poljoprivrednih gazdinstava. Bilo je tu proizvoda koji se i danas pripremaju na tradicionalan način. Tvrdi pikantni sirevi, kobasice, čvarci i slanina od manguljice, povrće proizvedeno bez primene hemijske zaštite, ritski med, rakija, vino, kolači. Osim specijaliteta posetiocima su predstavljeni i tradicionalni ručni radovi, suveniri, posuđe, predmeti od trske.

Tradicionalni predmeti na salašima

Jedan od učesnika na izložbi, Mihalj Išpanović, čiji salaš je pre dve godine proglašen za najbolji u Vojvodini, kaže da salaši imaju šta da ponude potencijalnim turistima. Njegov salaš je iz vremena Austrougarske. Postepeno je adaptiran, pa se danas tu može uživati u prirodi u tipično salašarskom ambijentu.

U okviru “Festivala salaša” organizovano je predavanje o mogućnostima za razvoj salašarskog turizma.

Rukovodilac Turističko informativnog centra u Zrenjaninu, Marica Kosanović, pozdravila je ovu ideju i napore salašara da se organizuju i turistima predstave svoje salaše u Mužljanskim ritovima. Ona smatra da do toga može doći tek kada se u potpunosti sprovede zakonska regulativa koja reguliše ovu oblast. Salašarima predstoji mukotrpan posao. Od kategorizacije objekata za određene namene, preko obezbeđivanja higijenskih uslova, pa do marketinga.

Ideja je odlična. Obnovljeni, ali i novi salaši sigurno će osvežiti turističku ponudu Zrenjanina i okoline, smatra Kosanović  

traktor

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisao konkurs

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine objavio je Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za poljoprivredu. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 250.000.000,00 dinara.

traktor

Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine kao i podsticanje udruženog učešća više nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava u realizaciji zajedničke investicije u poljoprivredi radi poboljšanja tržišne pozicije individualnih gazdinstava.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i otvoren namenski račun u poslovnoj banci prijavljen u Upravi za agrarna plaćanja.

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje:

 • nabavke poljoprivredne mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju (traktora, kombajna i priključnih mašina)
 • nabavka opreme za poljoprivrednu proizvodnju
 • nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i matičnog jata
 • nabavke višegodišnjih zasada voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima
 • nabavke protivgradnih mreža sa naslonom
 • nabavke opreme za zaštićeni prostor
 • izgradnje bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje
 • nabavke opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda
 • izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta – hladnjača i podnih skladišta
 • izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Uslovi kreditiranja su sledeći:

 • iznos kredita: od 200.000,00 do 10.000.000,00 dinara
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa:
 • 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom
 • 4% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom

Kamatna stopa se umanjuje za 0,5% ukoliko se iz sredstava kredita finansira nabavka poljoprivredne mehanizacije (traktora, kombajna i priključnih mašina) od domaćih proizvođača koji imaju zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji sa Razvojnim fondom Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tekstu: Fond).

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

 

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

med proizvodi

Festival meda u Zrenjaninu od 11. do 13. oktobra

Trodnevni Festival meda u Zrenjaninu petnaesti put ...
Detaljnije