Fito farmacija

LG Seeds
dva praseta

Podsticajna sredstva za projekte energetski održivih farmi

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje

dva praseta

realizacije projekata energetski održivih farmi.

Pravo učešća na konkursu imaju: zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i preduzetnici registrovani za uzgoj životinja, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za realizaciju projekata: zagrevanja, hlađenja i ventilacije objekata na farmama svinja i pilića, korišćenjem otpadne biomase, sufinansiranjem:

A) nabavke i montaže novih postrojenja (kotlova) za sagorevanje biomase sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistem za automatizovano ili poluautomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema);

B) adaptacije postojećih sistema za grejanje, koji proizvode toplotnu energiju iz fosilih goriva (zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj i sl.) i dodavanje novog kotlovskog postrojenja za primarno korišćenje biomase u energetske svrhe, koje će biti u mogućnosti da radi kao vodeće ili u slučaju potrebe radi paralelno sa postojećim kotlovima, ukoliko isti zadovoljavaju u tehničkom smislu.

U cenu postrojenja navedenih pod tačkom A) i B) stava 1 ovog člana, ulaze i neophodni prateći elektro radovi za automatizovan ili poluautomatizovan rad kotlovskog postrojenja, kako bi se omogućio autonoman ili kombinovan rad u slučaju potrebe (nedostatak goriva, kvar na uređajima itd.) 

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 20.000.000,00 dinara (slovima: dvadesetmilionadinara).

Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom.

Rok za podnošenje prijave je 07. novembar 2014. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine pozivom na telefon: 021/487-43 37, svakog radnog dana od 09:00-11:00 sati ili putem elektronske pošte: psemr@vojvodina.gov.rs i na sajtu www.psemr.vojvodina.gov.rs.

 

Izložba u Tomaševcu

Sredstva za unapređenje rada udruženja stočara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Programa unapređenja rada udruženja odgajivača stoke za 2014. godinu.

Izložba u Tomaševcu

Sredstva za sufinansiranje i refundiranje dela troškova unapređenja rada udruženja odgajivača stoke u AP Vojvodini za 2014. godinu ukupno iznose 4.000.000,00 dinara. Raspodela predviđenih sredstva vršiće se za unapređenja rada udruženja odgajivača stoke, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine i koja su u sistemu Poljoprivrednih stručnih službi (Regionalnih odgajivačkih organizacija).

Sredstva predviđena za sufinansiranje i refundiranje dela troškova za unapređenja rada udruženja – asocijacija odgajivača stoke vršiće se po vrstama stoke i to: govedarstvo, svinjarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, konjarstvo, živinarstvo i pčelarstvo.

Sufinansiranje i refundiranje dela troškova za unapređenje rada udruženja odgajivača stoke u 2014. godini, vrši se za: edukaciju, razne manifestacije, poseta drugim udruženjima i razmena iskustava u oblasti stočarstva. Podržavanje programskih aktivnosti udruženjima takođe bi se ogledalo kod izrade propagandnih materijala, uređenja prostorija i nabavke neophodne opreme za rad udruženja (računar, digitalni fotoaparat, kamera, i dr.).

Potrebnu dokumentaciju zainteresovana udruženja mogu predati zaključno sa 30. oktobrom 2014. godine.

Tekst Konkursa i Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs

 

X Festival Meda Zrenjanin r

U Zrenjaninu jubilarni, deseti Festival meda

NAJAVA

Društva pčelara „Milivoj Bugarski“ iz Zrenjanina i „Akac“ iz Mužlje deseti put organizuju Festival meda. Svojevrsna svečanost za pčelare i ljubitelje pčelinjih

X Festival Meda Zrenjanin r

proizvoda trajaće od 17. do 19. oktobra.

Kako navode organizatori, manifestacija ima privredni, edukativni, kulturno-zabavni i humanitarni karakter.

Na Trgu slobode u centru Zrenjanina biće organizovana prodajna izložba pčelinjih proizvoda, pribora i opreme za pčelarstvo.

U Kulturnom centru grada, u subotu, 18. oktobra predavanja će održati dr Ljubinka Stojković, apiterapeut i Janoš Balint, pčelar.  

Pokrovitelji jubilarnog Festivala meda su: Grad Zrenjanin, Savez pčelarskih organizacija Vojvodine i Savez pčelarskih organizacija Srbije.

pcelari na polju

Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme za pčelarstvo

Podnosilac zahteva treba da u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond, da ima najmanje 10, a najviše 200 košnica. Bespovratna sredstva se mogu dobiti za: košnice, centrifuge, električni otklapač saća,

pcelari na polju

kade za otklapanje saća, električne pumpe i punilice za med, topionike za vosak, električne dekristalizatore, automatski sto za pakovanje meda, sušare za polen i stresače pčela.

Pravo na podsticaje imaju: fizička lica – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnicipravna lica: privredno društvo, zemljoradnička zadruga i srednja škola.

Subvencionisanje nabavke opreme u pčelarstvu iznosi 30-45% od iznosa cene bez PDV-a .

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 2.000.000.00 dinara.

Predmetna oprema za pčelarstvo mora biti kupljena u periodu od 01. januara do 01.11.2014. godine.

Iznos pojedinačnog računa kao i iznos za svaku pojedinu stavku na računu mora biti veći od 50.000.00 dinara.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. maja do 15. oktobra tekuće godine, odnosno izuzetno u ovoj godini do 01.11.2014. godine.

Za korisnike sa teritorije AP Vojvodine neophodna je potvrda od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo da podnosilac zahteva  za podsticaje nije dobio subvencije, bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu. Za sve dodatne informacije obratite se Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na 021/487-4416.

Neophodna je i potvrda od nadležnih u lokalnoj samoupravi da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije, bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju.

 

 

oranje 2

Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, uslovi i način ostvarivanja prava na

oranje 2

podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti mere.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta, i to:

1) programu za podršku investicijama u primarnu proizvodnju biljnih kultura: žitarica, industrijskog bilja, aromatičnog i lekovitog bilja, povrća, voća, grožđa, cveća.

2) programu za podršku investicijama u primarnu stočarsku proizvodnju: proizvodnja mleka (kravljeg i kozijeg), proizvodnja mesa (tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”, proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa), proizvodnja konzumne ribe, proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Pravo na podsticaje ima:

1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) pravna lica: privredno društvo, zemljoradnička zadruga i srednja škola

Podsticaji se mogu dobiti za investicije u primarnu proizvodnju biljnih kultura i to: nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje; nabavku nove mehanizacije, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura; nabavku novih priključnih mašina i opreme za setvu, sadnju i  berbu; nabavku novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom  prostoru; izgradnju, proširenje, rekonstrukciju ili adaptaciju  hladnjača i nabavke nove opreme za hladnjače; izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa i podnih skladišta) i nabavku nove opreme za objekte namenjene skladištenju žitarica; nabavku nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište.

Program za podršku investicijama u primarnu stočarsku proizvodnju odnosi se na: nabavku nove opreme za poboljšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu stočne hrane; nabavku nove opreme za smeštaj odnosno odgoj mlečnih krava, tovnih junadi, ovaca, koza, prasadi i živine; nabavku nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka; nabavku nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja; nabavku kvalitetnih priplodnih grla na domaćem i stranom tržištu; nabavku nove opreme za ribnjake; nabavku nove opreme za pčelarstvo.

Granica za podsticaje kada je prijava na konkurs u pitanju je maksimalno 50 ha prijavljeno pod biljnom kulturom.

Lice koje ima najviše 200 goveda, odnosno 1.000 koza, odnosno 1.000 ovaca, odnosno 200 svinja, odnosno 10.000 jedinki živine po turnusu može podneti konkursnu prijavu kada su u pitanju podsticaji u stočarstvu po ovom pravilniku.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 2.000.000 do  5.000.000 dinara.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja  za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. maja do 15. oktobra tekuće  godine, odnosno do 01.11.2014. godine.

Više informacija pročitajte ovde: http://goo.gl/S9oYeJ

 

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

vino boce

Interfest u Novom Sadu uz vrhunska vina, delikatese, radionice i muziku

Interfest, najstariji međunarodni festival vina u Srbiji, održaće se od 13. do 15. juna ...
Detaljnije