Završen simpozijum veterinara u Beogradu – Ishrana i zdravlje u fokusu

simpozijum veterinara

Završen III međunarodni simpozijum – Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara.

Simpozijum sa Međunarodnim učešćem, čiji je organizator Udruženje veterinara velike prakse Srbije, a uz podršku velikog broja kompanija među kojima je i Bayer, održan je po treći put u Srbiji i okupio je više od 400 učesnika u cilju podsticanja strukovne diskusije u oblasti zdravstvene zaštite i reprodukcije papkara (u koje spadaju goveda, svinje, ovce i koze).

 „Doedukacija diplomiranih veterinara je kontinuiran proces sa jasnim ciljem pružanja najkvalitetnije i  najsavremenije usluge poljoprivrednim gazdinstvima. Niski proizvodni rezultati poljoprivrednih gazdinstava, uzrokovani različitim činiocima, neminovno dovode do smanjenja stočnog fonda, čime se direktno ugrožava egzistencija, kako vlasnika životinja, tako i svih subjekata uključenih u stočarsku proizvodnju. Naša misija je da formiramo održivu stočarsku proizvodnju na farmama, kroz edukaciju stručne javnosti, a u cilju stvaranja boljih proizvodnih rezultata, reproduktivnih parametara, smanjenja izlučenja životinja, manjih utrošaka hrane po jedinici proizvoda, baveći se uzrokom problema na farmama, a ne posledicama“, istakao je dr vet. med spec Bojan Blond, predsednik Udruženja veterinara velike prakse.

Međunarodni simpozijum je ove godine održan 9. i 10. novembra, u cilju doedukacije i razmene stručnog mišljenja, a o njegovom značaju govori činjenica da su pozivu za učešće odazvali veterinari iz Irske, Španije, Poljske, Mađarske, Grčke, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine kao i veliki broj veterinarskih subjekata iz Srbije.

Udruženje veterinara velike prakse Srbije, kontinuirano radi na integraciji međunarodnih i domaćih veterinara i do sada je organizovalo 24 regionalna seminara širom Srbije i 3 međunarodna Simpozijuma, s obzirom da se stočarstvo smatra jednom od osnovnih grana poljoprivrede.

Stočarstvo je u značajnoj meri zastupljeno u Srbiji i predstavlja jednu od osnovnih delatnosti u poljoprivredi koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?