Fito farmacija

LG Seeds

Simpozijum o inovacijama u ratarstvu i povrtarstvu u oktobru

Simpozijum “Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji” u oktobru na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu.

Prijave radova u toku.

Deveti međunarodni simpozijum “Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji” biće održan 17. i 18. oktobra 2019. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu u Zemunu.

Organizator je Institut za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta.

Tematske oblasti Simpozijuma

Simpozijum će obuhvatiti nekoliko tematskih oblasti:

 • ekologija ratarskih, povrtarskih i lekovitih biljaka,
 • botanika  i fitocenologija,
 • genetika i oplemenjivanje,
 • tehnologija gajenja i kvalitet proizvoda,
 • livadarstvo i pašnjaštvo,
 • cvećarstvo,
 • zaštita životne sredine u poljoprivredi,
 • organska proizvodnja,
 • zaštita useva,
 • semenarstvo,
 • ekonomika proizvodnje i
 • zdravstveno bezbedna hrana.

Svi zainteresovani učesnici izvode radova na srpskom i engleskom jeziku, sa ključnim rečima, moraju da dostave  do 12. jula 2010. godine na e-mail agroin@agrif.bg.ac.rs. Izvod treba da sadrži maksimalno 300 reči napisanih u Wordu, font Times New Roman 12.

Izvodi koje Programski odbor prihvati, biće štampani u Knjizi izvoda.

Kompletne radove preko organizatora Simpozijuma možete proslediti i u časopis Journal of Agricultural Sciences, čiji je izdavač Poljoprivredni fakultet.

Pri prijavi rada autorima je data mogućnost da predlože da li će ga prezentovati usmeno ili kao poster.

Organizator zadržava pravo da odluči o konačnom načinu izlaganja pojedinih radova.

O prihvatanju radova i načinu njihovog prezentovanja autori će biti obavešteni do 10. septembra 2019. godine. 

Iznos kotizacije je 3.000 dinara (25 EUR) po učesniku. 

Više informacija OVDE.

Oznake:, ,

Ostavi komentar

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

prezentacij atraktora u radu

Jubilarni 15. SPIT – prikaz savremenih mašina i opreme u Kaću

SPIT će se održati u subotu, 20. jula 2019. godine, u Kaću, na parceli porodičnog gazdinstva Malešev ...
Detaljnije