SECPA: Zdravlje bilja je sve više ugroženo

SECPA

Udruženje SECPA se pridružilo globalnoj kampanji i iniciralo njeno sprovođenje u Srbiji kako bi se podigla svest naše javnosti o značaju zaštite bilja za život na našoj planeti.

Međunarodna godina zdravlja bilja obeležava se i u Srbiji u okviru globalne kampanje „Zaštitimo bilje, zaštitimo život“.

Sačuvati zdravlje bilja kako bismo imali dovoljno hrane

Svake godine i do 40% useva širom sveta izgubi se usled biljnih bolesti i štetočina.

Poljoprivredna proizvodnja trebalo da poraste za oko 60% do 2050. godine kako bi se prehranila sve veća ljudska populacija, neki su od podataka iznesenih na panel diskusiji u organizaciji Udruženja SECPA, koje se pridružilo globalnoj kampanji „Zaštitimo bilje, zaštitimo život“ u sklopu koje u Srbiji, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obeležava „Međunarodnu godinu zdravlja bilja“ (IYPH) koju su, na predlog Organizacije za Hranu i Poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (FAO), proglasile Ujedinjene Nacije (UN).

„Vlada Republike Srbije preko Ministarstva poljoprivrede ulaže značajna sredstva za podsticaj biljne proizvodnje. Svakako aspekt zaštite bilja jedan je od najvažnijih u ovom lancu. Srbija je potpisnik Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (IPPC) i veoma je važno implementirati međunarodne standarde i norme za zaštitu bilja kako bi trgovina bila sigurna. U skladu sa globalnim klimatskim promenama, trgovinom i ekspanzijom putovanja ljudi, rizik od unošenja štetnih organizama se povećao, tako da je od nedavno stupila na snagu nova regulativa Evropske Unije, Regulation (EU) 2016/2031, kojom je znatno povećan broj biljnih vrsta koje mora pratiti fitosertifikat prilikom njegovog unošenja na teritoriju Evropske Unije. U narednom periodu ova regulativa će biti implementirana i u naš propis, o čemu će javnost blagovremeno biti obaveštena“, izjavio je Velimir Stanojević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Vlade R. Srbije.

SECPA: Zajedničkim delovanjem do održivog razvoja u ovoj oblasti

„Biljke čine 80% hrane koju jedemo i proizvode 98% kiseonika koji udišemo. Zdravlje bilja je sve više ugroženo. Biljne bolesti i štetočine se pojavljuju sve ranije u sezoni i na mestima gde pre nisu bili viđeni. Naše udruženje, posle 10 godina rada i iskustva sa brojnim izazovima sa kojima se susrećemo u oblasti zaštite bilja u Srbiji, pridružilo se globalnoj kampanji i iniciralo njeno sprovođenje u Srbiji kako bi se podigla svest naše javnosti o značaju zaštite bilja za život na našoj planeti. Takođe, nastojimo da podstaknemo dalju saradnju relevantnih aktera jer samo zajedničkim delovanjem možemo dovesti do održivog razvoja u ovoj oblasti.“ dodala je Katarina Krinulović, izvršna direktorka udruženja SECPA.

Zdravo bilje znači zdraviji ljudi. Međutim, često previdimo ovu važnu vezu, što može imati poražavajuće rezultate. Kao i kod zdravlja ljudi, zaštita bilja od štetočina i bolesti je daleko isplativija nego suočavanje sa kriznim situacijama kada je zdravlje bilja ozbiljno narušeno. Prevencija je od presudnog značaja za izbegavanje razornog uticaja štetočina i bolesti na poljoprivredu, sredstva za život i bezbednost hrane“, izjavio je Aleksa Obradović, profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

„Poljoprivrednici imaju važnu ulogu u zaštiti zdravlja bilja. Zato je potrebna njihova stalna edukacija. Iz godine u godinu, blage zime i sušna leta imaju veliki uticaj na zdravlje bilja. Postoji pretnja da se smanji i kvalitet i kvantitet useva, što dovodi do smanjenih prinosa. Zato je potrebno primenjivati integralnu zaštitu bilja. Mi u udruženju aktivno radimo na umrežavanju mladih poljoprivrednika kao i njihovoj edukaciji. Veoma sam zadovoljan jer u Srbiji postoji sve veće interesovanje i biti poljoprivrednik danas je u Srbiji jedno važno zanimanje”, izjavio je Milan Bulajić, predstavnik Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika.

Na panel diskusiji preneta je i poruka šta bi svi građani mogli da urade u oblasti zaštite bilja.

Budite oprezni kada donosite bilje ili biljne proizvode tokom putovanja i uvek se pridržavajte fitosanitarnih zahteva.

Na ovaj način pomažete u prevenciji širenja biljnih štetočina i bolesti koje mogu prouzrokovati ozbiljne štete po biljni svet i ugroziti snabdevanje hranom, životnu sredinu i ekonomiju.

Budite pažljivi i odgovorni prilikom naručivanja bilja i biljnih proizvoda putem interneta ili putem poštanskih usluga, jer mali paketi mogu zaobići redovne fitosanitarne kontrole.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?