Poziv proizvođačima brašna: Kupovina pšenice po subvencionisanim cenama

silos brasno

Proizvođači brašna mogu kupiti pšenicu po subvencionisanoj ceni od 25,30 dinara po kilogramu, uključujući PDV 

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija uputilo je poziv proizvođačima brašna tipa „T-400 glatko“ i „T-500“ u pakovanjima od 1 do 5 kilograma (uključujući i 5 kilograma) za kupovinu pšenice po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi.

Proizvođači brašna da se prijave do 11. marta

Svi proizvođači brašna u pakovanjima od 1 do 5 kilograma (uključujući i 5 kilograma) tipa „T-400 glatko“ i „T-500“, na teritoriji Republike Srbije, koji su u momentu donošenja Uredbe bili registrovani za obavljanje delatnosti mlinarstva, zainteresovani za kupovinu pšenice po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi, mogu se prijaviti Ministarstvu trgovine turizma i telekomunikacija, na način što će skeniran obrazac prijave iz Priloga 2 poslati na imejl adresu: trgovina@mtt.gov.rs.

Kontakt telefon za sva dodatna pitanja je 011 3130 945.

Prijavljivanje traje od 28. februara do 11. marta 2022. godine.

Određivanje količina pšenice koje se mogu kupiti

Kriterijum za određivanje količine pšenice koje proizvođači brašna mogu kupiti iz robnih rezervi po subvencionisanim cenama su sledeći:

– proizvođač brašna mora biti registrovani za proizvodnju brašna;
– proizvođač brašna mora biti aktivno pravno lice u smislu da se bavi proizvodnjom brašna;
– maksimalne količine pšenice koje proizvođač brašna može kupiti biće određene srazmerno isporučenoj količini navedenog tipa i pakovanja brašna pomnoženoj sa koeficijentom 1,8 u mesecu za za koji se podnosi zahtev za kupovinu pšenice iz robnih rezervi po subvencionisanim cenama;
– u obračun se uzimaju samo količine brašna navedenih tipova i pakovanja isporučenih na domaćem tržištu, uključujući i robnu marku, a izvezene količine brašna se ne uzimaju u obzir.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će konačne spiskove sa odobrenim količinama pšenice dostaviti Republičkoj direkciji za robne rezerve.

Proizvođači brašna, koji se nađu na spiskovima, u obavezi su da sa Republičkom direkcijom za robne rezerve zaključe ugovore o kupovini pšenice, u kojima će se tačno definisati sve što je bitno za realizaciju posla.

Prodaja pšenice

Merkantilna pšenica vlasništvo robnih rezervi koja je predmet prodaje po subvencionisanim cenama, biće preuzimana iz skladišta ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve.

Cena pšenice iz robnih rezervi, iznosi 25,30 dinara po kilogramu, uključujući PDV, utovareno u vozilo kupca kod skladištara Republičke direkcije za robne rezerve.

Nakon izvršene uplate sredstava, mlinovi će od robnih rezervi dobiti pisani nalog za preuzimanje pšenice.

Kontakt osoba u Republičkoj direkciji za robne rezerve je Snežana Obradović, broj telefona 011/323-9052, Tatjana Delić 011/3343-652, Dragana Cajner 021/526-890.

Toškove transporta pšenice snose mlinovi – kupci pšenice.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?